verkregen. De hoogaars is al bekend uit het begin van de 17de eeuw. De hoogtijda gen van het type lagen echter tus sen 1870 en 1930. Enkele duizenden mannen verdienden toen nog in de zuidwestelijke delta hun brood in de visserij. In de kustwateren werd op tong en garnalen gevistin meer beschut water kweekte men mosselen en oesters. Kort na 1900 voeren in het deltagebied nog zo'n duizend vissersvaartuigen: zeilende eikehouten schepen met weinig diepgang. Deze 'platbodems' waren bij uitstek ge schikt voor de Zeeuwse en Zuidhol landse stromen met hun vele platen en banken. De meeste schepen waren hoogaarzen, die zich kenmerkten door een lange, sierlijk vooruitstek steven en een slanke lijn. De vorm van de romp en de tuigage waren het resultaat van een eeuwenlange ontwikkeling. Aan de bouw van de schepen kwam geen bouwtekening te pas; kennis en- vakmanschap werden door de werfbazen mondeling en in de praktijk op hun zoons overgedra gen. Bekende Zeeuwse werven waren Meerman (Arnemuiden)Duivendijk (Tholen), De Klerk (Kruispolder) en Verras (Paal) Na 1930 gingen door motorisering de meeste houten hoogaarzen verloren: de houten schepen bleken niet bestand tegen het trillen van de primitieve motoren. De authentieke hoogaarzen rotten ergens weg of werden in een laatste vaart naar 'het diepe' gebracht. Ongeveer vijftien min of meer origi nele houten hoogaarzen bestaan nog volgens de Stichting Behoud Hoogaars; de meeste omgebouwd tot jacht. De nu door de Stichting onder haar hoe de genomen YE 36 en ARM 17 zijn de laatste authentieke De provincie Zeeland heeft als eerste een gebruiksovereenkomst met de Stich ting Behoud Hoogaars afgesloten. De Stichting zal het bedrijfsleven be naderen met een uitgebreide sponsor actie. Tot ondersteuning van de Stich ting is de Vereniging Vrienden van de Hoogaars opgericht, die zich op 23 februari 1991 presenteerde met een open dag aan boord van het ramschip 'De Schorpioen' in Middelburg. Voor inlichtingen omtrent de Stichting Behoud Hoogaars kan men terecht bij het secretariaat, Langeweg 7, 4339 NA Nieuw- en St.-Joosland (tel. 01182-1677); voor informatie over de Vereniging Vrienden van de Hoogaars neme men contact op met D. Wiltenburg, Margrietlaan 17, 4356 JM Oostkapelle (tel. 01188-2077). J.J.B.K.

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 46