'soo wanneer di,e merrie soude cach- telen dat haar cachtel Aldus ir. Lindemans op bladzijde 321 in deel 2 van de Geschiedenis van de Vlaamse Landbouw. W.P.A. Colsen. Waivedag Als er een speciale dag voor de vrou welijke leden van de Hulsterse Ten nisvereniging gehouden wordt, heet dat als overal in goed Nederlands Ladies-day. Wordt er naast het offi ciële verslag ook een samenvatting gemaakt in het dialect van de stad Hulst dan wordt het echter: Waivedag. Wai komme allebai uit Ulst en wai doe ook maor es mee aon Waivedag. Afain om 9 uur moste wai d'r zain. 't Was nogal werrum en allemaol die waive waore alluf blóót, allé wai ver- schote daorvan, wai dochte da zain daor echte leedies. En mee da't wer- rumer wier ging t'r oe langer oe meer uit, d'r zaoten d'r bai compleet voor schut Afain wai deeje ook maor mee, wai wille nie opvalle. Na 't tennisse krege wai koffie mee keek, droog plakske vonne wai. Da tennisse was leutig, d'r wier nie veel gezanikt; waive kun ne soms zo zanike. Tegen ene krege wai wa t' ete. Da was allemaol ingepakt, wai snapte da nie, 't was misschien voor die nieve ziektes van tegenwoordig, wai hebbe da voorzichtig uitgepakt en maor opge- te; maor wai vertrouwde da nieD'r was ook fruit, maor da was nie eerlijk; ik zain nie moeilijk, maor ik ai 'n pruimke zo klein en een ander waif ai 'n pèr, a zukke père heb 'k nog nie gezien, die waore speciaol ge kweekt voor waivedag. A ja manne waore d'r nie veel, daor liep t'r ene da was n'n vriendelijk mens; maor daor kwam t'r alsmaor mens; maor daor kwam t'r alsmaor ene kaike die docht zeker zain ge rief hier te vinne Afain op 't lest ginge die waive nog wa zinge, da trok van aige op niks, en zuipe da ze deeje da's nie normaol, héle flesse witte wain wier t'r leeg- gezope. Afain wai bleve tot 't leste, wai wille wel es zien oe da gaot. 't Schaint da t'r nog een stel waive zain wiste chinezen en ook nog op café zain gewist heb ik hore zegge in Ulst. Da doen wai volgend jaor ook, want 't was evegoed leutig. Ine Reinarz en Aleid van Schie Zeeuwse liedjes van Bei Cok Bei Cok heeeft twee cassettebandjes uitgebracht met door hem gecomponeer de Zeeuwse liedjes. Beide bandjes hebben een speelduur van ca. 60 mi nuten en bevatten liedjes als 'Wan me bin Zêêuwen', 'Uut zeilen' en 'Dienken an laêter'De cassettes zijn te bestellen door storting van 11,- (voor één bandje) of 20,- (voor beide) op post^ek. 2598807 van B. Cok te Kruiningen. Afgehaald aan Pasteurstraat 1, Kruiningen, kosten de bandjes 9,- per stuk, en beide bandjes samen 17,50. Binnenkort verschijnt bij Uitgeverij Van der Peijl te Kruiningen van de hand van BCok het boekje Noe nog mooier met verhaaltjes in het dialect en de teksten van de meeste liedjes op de cassettes. Prijs in de boekhan del 25,- J.J.B.K. Trug nae m'n geboortedurp D'r bin 'n óóp maansen, die, asse êêmae van d'r durp vertrokke bin, d'r minachtend over doewe, in d'r nóóit mêê nae trug wille. Ik dat nóóit goed kunne begriepe. Je bin 't 'r as kind opgegroeid, eit'r ge speeld in mee je kammeraodjes omge- gae. In gedachten dienk je an die voor-oorlogse tied, toen at 't leven nog zo op je eige durp afspeeld'n. 's Zaeturdagsaevuns dan trok aolles 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 49