BEANTWOORDING VRAGENLIJST SEPTEMBER 1990 1. Ze waster in gedaon: ze was ermee begaan, had er mee te doen. ZVW (Sis Gde); LvH (Klz). Anders: ze waster mee anhedae (Kg; zelfde uit drukking Col?); was (er)aangedaon/angdaen (van) (Lam/Kt; Dl); (ze had er ko(m)passie mee (Bsk; Wtk; Nz); (ze was) d'r vêê mee ondréven (Ax)ze zout 't er mei in (Cg); ze ao-der verdurenisse mee (Kod;Osb); (ze was er) mee bedae (Hsd); waster kefuus van (Svn). 2. Die put was laoi: het was een bodemloze put. NB (Col); SchD (Hsd); Phi;T (OvmPo; Svn)GOfl (D1;D1/Hkg: 'n laaie put; Ntg)Anders n'n put zonder bóojm n pit zonder boom (Lam/Kt ;BzlGsHa; Ril; Kg; Ks) as 'n mande zonder bdóm (Ax)een stêênmande zonder boom (Rns); di zit gêên bóóm in (Dob); 'n gat zonder bêóm (Ier); dao stopt'n nie an (Zsg). Verder: die put was allaoi (Svn); die dulf/dulve is laoi: met een venige, moerassige bodem (Svn;Rns); 'n laoien boom in 'n duif (Svn); 'n laoi plekke in de dulleve: met drijfzand (Drs) laoj(e) zand, los zand op pad of dreef, resp. onvast, instabiel (Ntg:oud;Odp)kuus leeg (Bns). 3. Da's neef (g)ezeid: met een bijbedoeling. ZB (Bzl); SchD (Bns: ook neefs Dsr ;Ng; Rns; Zr)Phi;T (AjPhi; Pc Ovm Svn; Tin)GOfl (DlDl/Hkg; Odp Ogp; Sah;Smd).Met een toevoeging door woordspeling met neve: en oom/ome kom binne(n) (HsdjSmd). Anders: op 'n uutrekenieng (Wtk); achter om 'n 'oekje gezegd (Nz); ie kwam wat van achterop (Kod); ie kom van varre (Svn); nie foe niks gezeid (Zsg); mee 'n smêêle gezeid (Po); jie zeit 't! (Hrh/Hkz);. mee 'n kouwen 'and (an) je gat komme (Svn). 4. Die riet/riejt de korte strienge: hij houdt zijn personeel/zijn kinderen kort. ZVW (Gde;Wtk: mogelijk); LvA (Zsg); W (Kod); ZB (Bzl:oud;Ha;Hkz; KtgOdlSchrWde)NB (Col;Ks); SchD (Dsr); Phi/T (Ovm PoScherp) GOfl (Dl: ook op de korte s. rieje; Ntg; SahSmd)Anders: die 'out de striengen kort (Bzl); kort in de strienge 'ouwe (RnsSvn; Odp) op de korte strieng 'ouwe (Dsr); ande strienge stae (Wsk); ie 'ou z'n liendje sterk of kort, de liene strek 'ouwe (Osb Ndp Kg; Bns)(hij) 'out ze kort in de kurre (Ovm); hie houdt ze strak op de roeje (Dl); kort op de loejen rieje, (van paarden) die mó je kort op de loeie rieje, tekort op de loeje (Hkg; SmdNtg)die 'ou ze strek (Ha;Rns); ie 'ouw ze donne (Rns); kort menne (Wde); opde stuitraepe 'ouwe (Nss;Dsr); - - zette (Dsr: oud); 't is nen strakken (Lam/Kt); die aat'r de roei pon der (Nwn). 5. Ei-se 'n kouwe/kouwtje (g)epakt? heeft ze kou gevat? ZVW (Bsk;Nvt; Sdk; SisWtk)LvA (Nz;Zsg); LvH (Lam/Kt); ZVO-zd (Cg: kouKw;Nwn); W (KodOk; Osb RtmSrk) ZB (BzlGpolGs HaHkzHrhHkz Ierkouwe KnKpl; Ktg; Ndp NsskouweOdl; RilSchrWdeWmd)NB (Col;Kg;Ks; Wsk); SchD (BnsBwh/NwkDsrHsdkouweNwk;Rns;Zr); Phi/T (Aj; PhiOvmPo; Svn; Tin)GOfl (DlNtg;Ogp SahSmd) Met opdoen (Ax;Klz; NwnNtg; Odp)met vatteneen kouwtje gevat (Ktg;Dl;Hkg) en een kouwe gevat /Ntg;Odp). Verder: 'n valling resp. 'n sneuvering neus- verkoudheid) opgedaon (Cg;Nwn). 6. Ze heitz'eid 'n smeursel van de griep: heeft een lichte griep. W (Mdb); ZB (Ha; HkzNssWmd)NB (Col;Ks); ZB (Ha; HkzNssWmd)NB (Col;Ks); SchD (BnsDsrNg)GOfl (Dl;Hkg;Odp: smeurseltje OgpjSah: smeurseltje Smd). De vorm smeure (Ax;Zsg;Ha); de vorm smeurtje (Nz Bgk;Dob Kod; Ok; Osb;Rtm;Bzl; GpolHa; Hkz Ier; KnKpl; Ndp Odl; Ril; SchrCol; Kg; WskBns DsrRnsPhi; OvmSvnTin; Odp)Verder: smèrsel/smaersel (Wtk;Dsr); smeerseltje (Bwh/Nwk); smère/smèèr (Bsk; SisGde)smèrtje/smeertje 50

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 52