(Wmd); - van een rift (Bns); - slim (Smd); - lucht (Po); - zu schiêf as 'n zichel (Cg). 15. Die (h)eit/èt nog ouwe terve/tèrf op (d'n) zolder: heeft nog ongetrouwde dochters thuis. ZVW (BskNvtWtk: ook in andere bett.); LvA (Zsg); LvH (KLz Lam/Kt)W (Ok); ZB (GsHa; Kpl; Ktg; Ndp zelden; Nss;Odl; Wmd); NB (Col); SchD (Bns); Phi/T (Phi/OvmOvmSvn)GOfl (D1;D1/Hkg) Anders: - - nog koren te velde (KodHrh/HkzCol;Ovm)- nog groen koren te velde (Odp); nog groen gewas te velde (Sah); eit nog terve buuten (Wsk); nog groen 'out in't bos (Bns;Rns); nog ouwe jonge meiden tuus (Ks;Aj); ei nog goed vrouwvolk in 'uus (Ovm); et nog ou kwenen thuis (Cg); - - nog ouwe jurken tuus (Ier); die eiter nog mêêr ldópe (Svn). Andere bet. van de gevraagde uitdr. gezegd van iem. die met de handen op de rug loopt (Ha); gezegd als iem. er goed bij zit (Ndp). 16. 't Ouwe broad most ee(r)st op: de oudste dochters moesten het eerst trouwen. ZVW (Sls;Wtk); LvA (Nz); LvH (Lam/Kt); W (Ok: zelden); ZB (Gs;Kpl;Nss;Odl;Wmd)SchD (Bns;Ng); Phi/T (Phi/OvmOvmSvn) GOfl (DlHkg; Odp Ogp Ntg)Anders met vleis (Zsg; BnsDsrZrAj) met spek (Kod; Scherp)ouwe daeken (Rns). Met een andere bet.: een akelig karweitje moet door ouderen gebeuren: 't ouwe mot eerst op(Nwk) of gezegd van b.v. kleren (Sah;Smd). 17. Ei-je noga wille van je nieuw mesjien? nogal plezier of gemak? W (Mdb) ZB (Bzl: oud; Ha); NB (Col;Ks); SchD (Bns); T (Ovm;Svn). Anders: 'k d'r niks ghin wille in (Bzl). 18. Da kind is do(e)nker van wezen: heeft een donker uiterlijk. ZVW (Sis; Wtk) LvA Ax; Nz Zgs)LvH (Lam/Kt); ZVO-zd (Cg;Kw); W (KodOk; Osb) ZB (Bzl;Gs;Ha;Hkz; Hrh/HkzIerKn; Kpl; Ndp Nss ;Odl; Ril; SchrWde; Wmd) NB (Col;Ks,Wsk: oud); Phi/T AjOvmPo; Svn)GOfl (Dl;Ntg). Met uitzicht (NvtWtk; Gpol; Ndp RilDl/Hkg; met opzicht (NvtGdeNwn) met opslag (Ax;Bgk; KodOkRtmGpol; Ha; Ril; Kg;BnsNg; PhiOvm Scherp SvnTinDlNtg)ei 'n d. opslag (Wsk; Dsr); eit een doenker wezen (Wde) is 'n do(e)nkertje (Nz; Dob Kod) 19. Ze mag mee en ister snee op: heeft er veel zin in. ZVW (Wtk)LvA (Nz;Zsg); LvH (Klz: z'etter snee op); ZVO-zd (Cg: z'etter snee op; Nwn: id.); ZB (OdljRll); NB (Col); SchD (Dsr); T (Po: oud). Anders: eittet op snee (Zsg); (heeft er) moed op (SisBgk;Bzl; Gpol; Ha; Ndp NwkRnsOvmSvn)ter reuve op (Gde); z'eitter op zitten (Ax;Zsg); (heeft er) zicht op (Kod); - - tieë op (Ha: bijna vero.); ister gaar op (Wmd); z'eitter smaer op (Rns); ze zit er op te hielen (Po); ister erg op (Ok;Hkz); (heeft er) fedusie venduusje in (Ha;Ier); z'is noga schotig (Rns). 20(H)oe gaet/haet't er mee? a. 06, ordenteluk: het gaat wel. ZVW (BskSisWtk)LvA (Nz;Zsg); LvH (Klz Lam/Kt)W (Bgk;DobKodMdbOk;OsbRtm)ZB (Bzl; Gpol; GsHa, Hkz ;Kn; Kpl; NdpNssOdlRil; SchrWde; Wmd)NB (ColKg; Ks Wsk) SchD (BnsDsrRnsHsdZr)Phi/T (AjPhi/Ovm Po; Scherp Svn; Tin) GOfl (Dl: oudOdp Ogp Sah)Anders: 't kan wel (Nz); 't gae kittig (Smd). b. 'k En/'t e(i) gin/géén overschot: 't kon beter. ZVW (Nvt? Sdk? SisGde Wtk); LvA AxNzZsg) LvH (Lam/Kt); ZVO-zd (Kw); W (Bgk;Dob;Kod; MdbOk; OsbRtmSrk)ZB (Bzl; GoplGsHa: ook 't is -; Hkz ook 't is -; Hrh/Hkz; Ier;Kn; Kpl; Ktg; Ndp NssOdl; Ril't is-; SchrWdm Wmd) NB (Col; Kg; Ks; Wsk)SchD (Dsr); T (Ovm PoSvn)GOfl (Ogp). Anders: 't is gin/gêên overvliege(r) (Nwk; Phi/Ovm)gêên overloader (Rns); 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 54