'k ben mé slechtslaegens (Ktg)Opmerking Nwn: wel gezegd als iemand het wat koud vindt. c. 't houdt/(h)ouw nie over (n.b. alg. Nederl.): 't kon beter. ZVW (Bsk; GdeNvtSisWtk)LvA (Ax;Zsg); LvH (Lam/Kt); ZVO-zd (Kw); W Kod;Mdb; Ok; OsbRtmSrk)ZB (Bzl; GsHa; Hkz Hrh/HkzIerKn; Kpl; KtgNdp Nss OdlRilSchrWdeWmd)NB (Col;Kg;Ks; Wsk)SchD (Bns ;Bwh/NwkDsr Ng; Nwk; Rns Zr)Phi/T (AjPhi; OvmPo; Scherp Svn; Tin)GOfl (Dl;Hkg; Ntg;Odp Ogp SahSmd)Anders: 't lo(o)pt/lop nie over (Cg; Gpol;Ha; Rl; Wde; Kg; BnsBwh/Nwk; HsdSvn) 't ei nie over (Bzl); 't schiet nie over (Bzl). d. 't haelt niet over: het kon beter. W (Kod??); ZB (Hkz;Odl); NB (Ks); GOfl (Dl?? Odp) e. 't is/da's zomè, zomè/ soromè, sommè: het kon beter. ZVW (Wtk: ja?); LvA (Zsg); W (DobKodMdbOk; Osb Rtm)ZB (Bzl; Gpol; GsHa; Hkz Hrh/ Hkz IerKn; Kpl; NdpNssOdl; Ril; SchrWdeWmd)NB (Kg;Ks); SchD (BnsDsrHsd; Nwk: somma somma; Zr: id.; Phi/T (Phi;Ovm;Po: zoma zoma; Svn); GOfl (Ntg: zomar zomar)Anders: 'n bitje zobbe doppe (Rns); 't is nog hin 'errie (Gpol); 't is ma net,'óór! (Scherp). 21. 'k Gae 'n pasje legge(n): een poosje liggen, een dutje doen. GOfl (Sah; Smd). In de vorm 'n pasjes (Dl; Ntg; Odp)naast pasjes (Dl;Ogp: ik gae pasjes legge). Anders: (even) m'n ogen verschieten (Gde; Ax; Zsg;Bgk, KodB zlGpolHaNdp RilRnsZrPhi/Ovm Ovm PoScherp SvnTin hierbij: pasjes m'n ogen verschiete (Dl/Hkg). Met stuitjeeen stuitje/ stuutje gaan legge(n) (RtmBnsPhi)met hortje: gae 'n hortje m'n ogen verschieten (Smd). Verder: 'k ga eens achter m'n luikjes (Nz); gaon 'n troksken doen (Lam/Kt); een moeilijke somme uutrekenen (Ier); gae ommekappe (Dsr); even onderuut (Nwk). 22a. 't Is nie (om) an te haelen/ t'aele(n) niet aan te slepen, niet op te brengen. ZVW (Bsk; GdeSisWtk)LvA (Zsg); LvH (Lam/Kt: twijfelt); W (Kod; OkOsb RtmSrk)ZB (BzljGpol: - 't an t'aelen; GsHa; Hrh/Hkz Ier ;Kn; Kpl; Ktg; Ndp; Nss; Odl; Ril; Schr; Wde; Wmd); NB (Col;Kg;Ks;Wsk) SchD (Bns ;Bwh/Nwk; DsrNg; Nwk; Hsd; RnsZrPhi/T AjPhiOvm Po; Scherp SvnTin)GOfl (D1;D1/Hkg; Ntg;OdpOgp Sah)Anders: nie om aon te sleuren (Cg); di vestig nie (Kod); doa stopt nie an (Zsg). 22b. D'r is nie vo(e)/ vóó(r) an t'aelen/aolen/ te haelen: id. ZVW (Bsk;Nvt; Gde;Sls; Wtk); LvA (Zsg); LvH (Lam/Kt: twijfelt); W DobKod Mdb Ok; Osb Rtm); ZB Gs Ha; Hkz IerKnKplNdp Nss OdlRil; WdeWmd) NB (Col;Kg;Ks; Wsk); SchD (Bns ;Bwh/Nwk ;DsrNg; Nwk; Rns ZrPhi/T AjPhi; Ovm Tin) GOfl (DlNtg; OdpOgp Sah Smd)Anders: d'r is ghin bie-'auwen an (Bzl). 22c. D'r is gêên an(h)aelen /'aolen an: id. ZVW (Gde/NvtSisWtk)LvA (Zsg); LvH (Lam/Kt); W (Bgk; KodOk; Rtm Srksoms); ZB (Bzl;Gs;Ha; Hkz; Ier; Kpl; Ktg; Ndp; Nss; Odl; Ril; Schr; Wde)NB (Col; Kg; KsWsk) SchD (Bns DsrHsdNg; Nwk; Zr)Phi/T AjPhiOvm PoScherp Tin) GOfl (DlNtg; Odp Ogp Sah twijfelt; Smd): 23. 't Zal d'r om speare/spêêrespannen. ZB (Odl); NB (Ks); SchD (Bns; Bwh/NwkDsrHsdNg; Nwk; RnsZr) Phi/T (Ovm PoScherp Svn; Tin) GOfl (DlHkg; Ntg;Odp SahSmd)Anders: 't zal ter om 'anghe(n) (Lam/ Kt;Rns); (er om) gae(n) (Dob GpolNdp ;Aj- - spondere Ha); - - spetteren (ColKg; Svn)- - spele (Odl); dat is anhezet (Zsg). De uitdr. er om houden, door verscheidene inzenders gemeld, is alg. Nederl. Een andere bet. van spêêre(n) gemeld door Ovm: ruzie maken, wsch. ook geldend voor 't zal der speere (Dl) en 't spêêrt 'r nogal (Sah). 24. Op 't gatje deur de goote: twijfelachtig of het zal lukken; 't zal krap 53

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 55