Ouwe pispot. W (Srk). Ouwe roemine. SchD (Hsd). Ouwe melker. NB (Ks); T (Scherp: -mekker)Gofl (-maalker) Flêêmer. ZB (Odl). N.B. Nog eens lamsoor en lamsoren In Nehal. 79, 30 (1990) wijst de heer Beenhakker (Ktg) er op dat lamsoren (mv.) de naam is voor de eetbare bladeren van, resp. de gehele plant 'zee aster' (Aster tripolium L.). Het enkelvoudige lamsoor staat voor Limonium vulgare Miller (voorheen Statice limonium L.), eveneens een bekende plant van de schorren (nu trouwens ook gekweekt in de winkel te koop) en bekend als droogbloem. Oneetbaar. Maar houdt 'de volksmond' zich ook aan dit on derscheid? De antwoorden op de Vragenlijst in Nehal. 50, 47 (1990) geven bevestiging door heel Zeeland plus GOfl voor het gevraagde lamsóóre(n) (op te vatten als mv.) als naam voor de bekende plant waarvan de bladeren eet baar zijn. Maar wat zeggen een aantal woordenboeken en andere teksten? Allereerst Heukels, Wdb. der Nederl. Volksnamen van Planten (1907, herdruk 1987): bij Aster tripolium ('zulte') geeft hij enkelv.(!) lamsoor voor VV en LvH; mv. lamsooren voor NB en ZVL ('de jonge bladen (sic) die gegeten worden'). Daarnaast lamsooren (mv.!) voor Limonium vulgare in Ofl, Sch, T, ZB, VV, Zvl en ...N Overijssel. De officiële Flora van Heukels en Van der Meijden uit 1983 geeft uiteraard het enkv. voor Lim. vulgare, maar toch kan ik het mv. niet fout noemen: we plukken (liever: plukten) immers ook pinkster- en sleutelbloemen enz. en kopen anjers en gladiolen. Maar terug naar Aster tripolium met de zo smakelijke jonge bladeren, sinds kort belaagd door vervuiling in de Wester- en bescherming van bepaalde gebieden in de OosterscheldeJoos, Waasch Idioticon (1900) zegt: Lamsoor (kruidk.). Ster- rekruid, Aster tripolium. Enkelvoud dus, maar alleszins correct als het, zo als hier, de soortnaam geldt van een plant. In een artikel in de PZC van 6-4-90 wisselen enkv. en mv. elkaar af. De titel: 'Is de lamsoor te temmen?' en dan: 'Mariene Cultures Oosterschelde spreekt van zeeasters, die in de volksmond wel bekend staan als lamsoren, (mv.!) Nu wil het toeval dat er ook (andere) planten bestaan die lamsoor heten. Dan maar in het Latijn (en dan) heb ik toch liever de Limonium vulgare (lees: Aster tripolium!) op mijn bord. Laten we het dan maar gewoon over lamsoor (weer enkv.!) hebben.' En zo verder in dit wat warrige ver haal met als slotregel: 'er is nog een lange weg te gaan aleer lamsoor niet alleen qua smaak maar ook teelttechnisch op spinazie lijkt.' In het onder schrift bij de foto: 'Groenteman Johan Trimpe in Goes toont een kistje met lamsoren.' Verwarring ten top. Maar ik heb nog een paar enkelvouden: de Volkskrant van 22-12-90 zegt: 'lamsoor en zeekraal mogen niet onbeperkt op de schorren worden gesneden.' Het allerlaatst een paar dichtregels uit het werk Groen en Gruis. Vlaanderen Verheerlijkt door Herman Vandommele uit Sint Niklaas, van 1990. In deze karakteristiek van 'elf steden en streken van het aloude Graafschap (Vlaanderen) staat op blz. 51 over 'Hulst, het nijverige', toen Hulst i.p.v. buitendijks binnendijks land verwierf: 'Zo werd zout lamsoor moeskruid in uw tuin.' N.B 56

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 58