llAPOLÊOn Bibliographic jtapolconicntic Frati^aisc COMME Qü'Ol N A JAMAIS EXISTÉ OU GRAND ERRATUM SOURCE L)'UN NOMBIIE INFINI D ERRATA a ooter dans l'histoire du X1XC siècle PA II FEU M. J.-B. PÉRÈS, A. O. A. M. Bibliolhccaire de la villc d'Agcn. Notes bio bibliographiques par üu stave DAVOIS PARIS L'KDITION B1BLIOGRAPHIQUE 11, Rue Glt-le-Cceur 1909 EN PRÉPARA TION GUSTAVE DAVOIS Jusqu'en 1908 La première partie de eet ouvrage formera 3 gr. volumes in-8, imprimés sur deux co lonnes (classification par lettre alphabétique de noms d'auteur de A a Zl. Prix de souscription de chaque volume20 fr. Le jour de la mise en vente le prix par volume sera porté a. 30 fr. II ne sera tiré que cent exemplaires en plus de ceux souscrits. Le premier volume paraitra en Octobre 1909. (uitgezonderd Nederland) gegeven.'3 Omtrent de streken buiten Europa meldt hij o.a.: in de pagoden van Indochina heet hij voor te komen tussen de beelden der godheden, in Patagonië, Nieuw-Zeelandop Madagas car heeft zijn sage, soms bijna on herkenbaar geworden en overwoekerd door allerlei plaatselijke motieven, een eigen bestaan.' Euhemeros, wiens opvattingen nog min of meer gedeeld werden door de 19de-eeuwse alleswe ter Herbert Spencer, had zeker garen gesponnen bij deze in vergoddelijking uitlopende legendevorming rond Napo leon (volgens het euhemerisme gaan alle godengestalten terug op historische figuren)In Europa is het uiteraard niet tot vergoddelijking gekomen, al moet er in Rusland een religieuze sekte zijn geweest, de 'Napoleontschini'die de keizer als heilige vereerde. Wel werd er door een zekere M.J.B. Pérès, bij wijze van persiflage op de redeneertrant in het werk van de godsdiensthisto ricus M. Dupuis, een boekje geschre ven waarin werd 'bewezen' dat Napo leon nooit had bestaan: in Comme quoi Napoléon n'a jamais existé (1827) werd diens geschiedenis verklaard als zon nemythe en de naam Napoleon afgeleid van 'Apollo'Richard Whately's Historie Doubts relative to Napoleon Buonaparte (1845), waarin de Napo leon-geschiedenissen naar dezelfde regionen werden verwezen als de mi rakelen uit de bijbel, was het Engelse antwoord op Pérès' frequent herdruk te boekje. Niettemin heeft Europa een zeer di verse Napoleon-'mythologie' gekend, waarin de keizer in allerlei gedaanten op het podium verscheen: als Soldaat van de Revolutie, als goedmoedig-vrome Biedermeier-monarch, als synthese 4

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1991 | | pagina 6