PJLJ2G-T1G-E OVJSHOAAVX VA2Ï LiLLG euz 3. De Zuidelijke Nederlanden waren sedert 1713/1714 Oostenrijks bezit. Met de Oos tenrijkse keizer Jozef II ontstond in 1784 een conflict over de voortdurende sluiting van de Schelde. Bij het verdrag van Fon- tainebleau (1785) werd bepaald dat de Schelde gesloten bleef, maar moest de Re publiek o m. de forten Lillo en Liefkens- hoek en de polder van Doel afstaan. In fe bruari 1786 namen gemachtigden van de keizer van Oostenrijk Lillo en Liefkens- hoek in bezit. (Z.I. III, 251) 4. Ondertussen roerden in eigen land de Patriotten zich. De stadhouderlijke familie verliet de hofstad en vestigde zich op het Valkhof te Nijmegen. Vandaar ondernam stadhouder Willem V een tournee ter opvijzeling van zijn tanende populariteit. Van 18 juni tot 1 juli 1786 werd Zeeland bezocht. De stadhouderlijke familie deed daarbij op 19 juni ook Domburg aan. (Z.I. III, 260) ter** êlt; V ll'-1 t)l> VI H I V //<vV'V".Z S/ut >t. /ty,,. S' y.f. tHf'V/ys ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-1814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 34