15-16. Eind juli 1809 voerden de Engelsen een grootscheepse invasie uit in Zeeland. Troepen werden ontscheept aan de noordzijde van het eiland Walcheren. Het uiteindelijke doel was de verovering van Antwerpen. Vlissingen werd belegerd en gebombardeerd. Bij beschietingen door de Engelse vloot werd de stad zwaar gehavend en brandde het fraaie 16de-eeuwse stadhuis op 14 augustus 1809 af (boven). Elders werd eveneens gevochten. Onderstaande prent verbeeldt het 'Gezigt der Engelsche vloot op de Schelde en het Fort Bath, bij het beschieten van het Fort Frederik" (27 augustus 1809). Uiteindelijk werd de slecht georganiseerde expeditie o.l.v. Lord Chatham een fiasco en gedecimeerd door de Zeeuwse koortsen trokken de Engelsen zich in december 1809 terug. Op 16 maart 1810 werd geheel Zeeland bij Frankrijk ingelijfd. (Z.I. III, 297 en 302)

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 39