32. C. H. Church. Revolution and red tape. The French Ministerial Bureaucracy 1770-1850 (Oxford 1981) VII. 33. Boels a.w.; P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne overheids- bureaucratie in Nederland 1813-1940 (Kampen 1988). 34. Raadschelders (1990). 35. Boels, 159. 168. 406, 515. 36. Schama. Patriotten en bevrijders553. 37. Schama. Patriots and liberators474; Schama, Patriotten en bevijders, 553. 38. Raadschelders (1990), 199. 39. Schama, Patriots and liberators541; Schama. Patriotten en bevijders629. 40. Boels. 408. 41. A.E.M. Ribberink, Lebrun en de 'homines novi', in: Nederlands Archievenblad 90 (1986) 129. 42. P.J. Margry. 'Uwer Excellentie Onderdanigen en Gehoorzamen Dienaar S. Dassevael'. in: P.J. Margry, E.C. van Heukelom. A.R.J.M. Linders. Van Camere vander rekeninghen tot Algemene Rekenkamer. Zes eeuwen Rekenkamer. Gedenkboek bij het 175-jarig bestaan van de Algemene Rekenkamer ('s-Gra- venhage 1989) 187. VERNIEUWING VAN DE OVERHEIDSADMINISTRATIE 47

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 49