Inhoud Zeeland in de Bataafs-Franse tijd. Van soevereiniteit naar vergetelheid prof. dr. N.C.F. van Sas hoogleraar Universiteit van Amsterdam Van Edelmogende tot Burgerrepresentant. De 'homines novi' in Zeeland drs. L. Zoodsma gemeentearchivaris van Haarlem Van oud naar nieuw. De Franse tijd in Zeeuwsch-Vlaanderen prof. dr. L. Francois docent Vakgroep Nieuwste Geschiedenis Universiteit Gent Zeeland in beeld 1780-1815. Afbeeldingen uit de 'Zelandia Illustrata' drs. P.W. Sijnke gemeentearchivaris van Middelburg Door eenheid tot orde en vastheid'. Vernieuwing van de overheidsadministratie in de Bataafse tijd prof. dr. F.C.J. Ketelaar algemene rijksarchivaris en hoogleraar archiefwetenschap Rijksuniversiteit Leiden Religie, kerk en staat in de Bataafse en Franse tijd dr. P.T. van Rooden docent Onderzoeksgroep Godsdienst en Maatschappij Universiteit van Amsterdam

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 5