vast- en biddag des jaar 1787 (Middelburg 1788); H. Weyland. J. Hinlopen. C. Segaar. Drie Dankredenen op den eersten Verjaardag van Utrechts verlossing (Utrecht 1788); P. Hofstede, 's Lands pilaren vastgemaakt, of kerkreden over Psalm lxxv.4, uitgesproken op den dank- en biddag (Rotterdam 1788) 32: 'de godsdienst is de springbron, uit welke alle die deugden, waar door de maatschapij onderling verbonden, en het algemeen welzijn bevorderd wordt, opwellen [o.a.] de van eigen belang gezuiverde zugt voor het vaderland'; S. van Andringa. Neerlands God verheerlykt in Neerlands verlossing in eene leerrede uitgesproken op den plegtigen dank- vast- en biddag op den 19 maart 1788 (Leeuwarden 1788); J. van Loo, Zes bedestonden gehouden in het jaar 1793 (Utrecht 1793); J. van Loo, Vijftal nage/atene bedestonden, gehouden in den Franschen oorlog in den jare 1794 (Amsterdam 1814). 38. Th. van der Groe, Verzameling van biddagspredikatien (tweede druk, Rotterdam 1809) bevat 16 biddagspreken uit de jaren 1743-1777. Blz. 234: 'Want het eenigste. dat ons van het goddelooze en huichelagtige Vok des Lands noch zou onderscheiden, en ons den heerlyken naam van het Volk van God zou doen dragen, zou gelegen zyn [in het dagelijks treuren over Gods verlating van Nederland die blijkt uit de geveinsde vroomheid]. 60 ZEELAND IN DE BATAAFS-FRANSE TIJD 1795-/814

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 62