Woord vooraf In dit themanummer van Nehalennia zijn de lezingen gebundeld die gehouden werden tijdens de negende Historische Studiedag Zeeland in de Bataafs-Franse tijd 1795- 1814 op zaterdag 9 december 1995 in de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg. De lezing Middelburgse boekverkopers in revolutietijd door drs. H.J. van Leusen is hier niet opgenomen aangezien binnen afzienbare tijd zijn dissertatie over dit onderwerp verschijnt. Wij zijn de Provincie Zeeland en de Gemeente Middelburg zeer erkentelijk voor het feit dat zij deze dag mede mogelijk maakten. Het bestuur van de Werkgroep Historie en Archeologie

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1995 | | pagina 6