ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920 114 Themanummer 11e Historische Studiedag, Middelburg 6 september 1997 AFLEVERING THEMANUMMER NEHALENNIA BULLETIN VAN DE WERKGROEP HISTORIE EN ARCHEOLOGIE van het KONINKLIJK ZEEUWSCH GENOOTSCHAP DER WETENSCHAPPEN en de ZEEUWSCHE VEREENIGING VOOR DIALECTONDERZOEK

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 1