ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920 Themanummer 11e Historische Studiedag Middelburg 6 september 1997 Werkgroep Historie en Archeologie Roosevelt Study Center van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 3