voor de wegen. Volgens een Hollandse bron (geschreven en getekend) gingen de Hollanders met de Zeeuwen en Drenthen in en buiten de kerk in Zeeland op de vuist omdat deze alle ambten voor zich opeisten zonder de Hollanders wat te gunnen. Dominee Van Raalte zou ternauwernood de zaak in de hand hebben kunnen houden. Zelfs als dit incident echt tot een vechtpartij geleid zou hebben, was het slechts een rimpel op een verder strak oppervlak. Op 14 juli 1851 werd Zeeland een zelfstandige gemeente (township). Van Raalte had daarvoor in 1850 een wets voorstel ingediend in het Huis van Afgevaardigden van de staat Michigan. Al op 5 juli 1848 hadden 86 mannen in Zeeland de eed op de Amerikaanse grond wet afgelegd om Ame rikaans staatsburger te worden.15 Zeeland is steeds een loyale supporter geweest van alle ondernemingen die Holland opzette. Het dorp droeg zonder aarzelen zijn deel bij aan de kosten WinM van H de Kruifin de hoofds,maU circa tS75 Om Holland een haven te (Zeeland Historical Society). geven en gaf enthousiaste morele en financiële steun aan Van Raalte's initiatief om een middelbare school op te richten. Van der Meulen was even overtuigd als Van Raalte dat de bloei van de kolonie hoger onderwijs ver eiste. Hij trok er vaak op uit om in alle hoeken en gaten waar Nederlandse immi granten waren fondsen te werven voor wat spoedig Holland Academy en in 1862 Hope College zou gaan heten. Hij spande zich in om een kostschool geopend te krij gen voor scholieren die niet in Holland woonden. Zijn eigen zoons waren aan dit onderwijs toe en die vervolgden na Holland Academy hun studie tot predikant aan New Brunswick Seminary in New Jersey, de officiële opleiding van de Reformed Church in America. De predikanten van Holland en Zeeland konden het goed met elkaar vinden en lie ten zich ook niet tegen elkaar uitspelen. Toen de Republikeinen Van Raalte voor droegen als kandidaat voor de raad van toezicht op de University of Michigan en de Democraten vlug Van der Meulen aanzochten als tegenkandidaat, bedankten beiden voor de eer en schoven een gemeenschappelijke kandidaat naar voren, John van Vleck, de enige leraar aan Holland Academy, die ook werd gekozen, maar weinig te betekenen had.16 VAN ZEELAND NAAR ZEELAND 39

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 41