Tabel l: Groei van Zeeland Township (aantal huishoudens, totale bevolking, aantal personen per huishouden en groeitempo), 1850-1880 jaar gezinnen bevolking aantal gezinsleden groei absoluut groei relatief 1850 209 885 4,01 - - 1860 307 1.463 4,77 578 65 1870 430 2.343 5,45 880 60 1880 501 2.715 5,42 372 16 Bron: Holland Township Census of 1850, Zeeland Township Censuses van I860, 1870 en 1880 de. Weer zorgde Van de Luijster voor noodhulp. In 1851 mislukte de oogst door aan houdende regen en ongedierte en heerste de pest. In 1858 stierf een derde van alle kinderen aan de dysenterie. In 1860 legde een bosbrand een deel van de omliggende boerderijen in de as.21 Daarnaast gebeurden er veel ongelukken bij het vellen van bomen. Een deel van de bevolking trok door naar de steden Kalamazoo, Grand Rapids en Holland. Zeeland groeide echter gestadig door (tabel 1). In 1850 had de township een bevolking van 885 mensen. In de volgende tien jaar nam de bevolking met 65 pro cent toe. In de periode 1860-1870 kwamen de meeste nieuwe inwoners in de town ship wonen: 880. Na 1870 vlakte de bevolkingsgroei af. Het groeitempo was twee keer zo hoog als het nationaal gemiddelde, maar niet zo spectaculair als in de rest van de staat Michigan (tabel 2).22 Tabel 2: Bevolkingsgroei van Michigan, 1840-1880 jaar omvang bevolking toename groeipercentage 1840 212.000 - 1850 398.000 186.000 87,7 1860 749.000 351.000 88,2 1870 1.184.000 435.000 58,1 1880 1.637.000 453.000 38,3 Bron: U.S. Bureau of the Census, Historical Statistics of the United States. Colonial Times to 1970, Bicentennial Edition (Washington, DC 1975) deel 1, 29 Hoewel Zeeland in 1850 officieel nog onderdeel uitmaakte van Holland Township, was het al duidelijk dat het een eigen gemeenschap vormde, die geva rieerder was dan de naam Zeeland suggereerde.23 Het dorp, dat op de westgrens van de township lag, werd bijna exclusief door Zeeuwen bewoond. In de township woon den in totaal minstens vijftig Zeeuwse gezinnen, die in 1850 bijna een kwart van de bevolking uitmaakten. Ook de Drenthen en Friezen waren goed vertegenwoordigd: VAN ZEELAND NAAR ZEELAND 41

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 43