20. JAH, kerkenraadsnotulen Zeeland, 29 maart 1849, 2 januari 1854, 28 juli 1858. 21C. van der Meulen, 'Hoofd inhoud der rede uitgesproken op het vijf-en-twintig jarig feest te Zeeland', Dutch immigrant memoirs, 1180. 22. Het nationale groeicijfer voor de jaren 1850 was 35,6 procent, voor de jaren 1860 26,6 procent en voor de jaren 1870 26,0 procent. U.S. Bureau of the Census, Historical statistics of the United States. Colonial times to 1970. Bicentennial edition (Washington, DC 1975) 1:8. 23. Werkend vanuit de census van 1860 is vast te stellen waar de grenzen van de toekomstige township Zeeland in 1850 lagen. 24. Het is niet mogelijk om een foutloos overzicht te maken van de eerste inwoners, omdat de volksteller fou ten gemaakt heeft en niet van alle personen de plaats van oorsprong in Nederland is te achterhalen. 25. Hier gaat het alleen om gezinshoofden, natuurlijk werkten veel zonen als knecht bij hun vader op de boer derij. 26. ZHS, Zeeland, Michigan, manuscript 'Married boek from the church of Zeeland, Ottawa Co[unty]'. 27. Calvin College, Heritage Hall, Grand Rapids, Michigan, Immigrant Letter Collection, Pieter Baden aan A. de Priester, 18 maart 1849. 46 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 48