11. Van Hinte, Netherlanders243. 12. Vooralsnog ga ik ervan uit, dat deze ontwikkeling in algemene zin vergelijkbaar is met die in Pella en Orange City in lowa. Met nadruk wijs ik erop dat er verder allerlei verschillen tussen beide kerngebieden van Nederlandse immigratie kunnen bestaan, dit als gevolg van het feit dat de taalsituaties in beide gebie den op een aantal punten aanzienlijk van elkaar verschilden. 13. Taylor, Dutchmen, 149. 14. Van Hinte, Netherlanders, 991-992. 15. J. van Marie, C. Smits, 'American Dutch. General Trends in its Development', in: P. Sture Ureland en I. Clarkson (red.), Language contact across the Atlantic (Tiibingen 1996) 427-442. 16. H. Krabbendam, 'Cornelius Vander Meulen: leader or follower?', lezing gehouden tijdens de 11th Biennal Conference van de Association for the Advancement of Dutch American Studies (AADAS), Holland, Michigan, 13 juni 1997. Hij verwees naar D. Versteeg, De Pelgrim-Vaders van het westen (Grand Rapids 1886) 52. 17. Prakke, Drenthe, 55. 56 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 58