archief en het Centraal Bureau voor Genealogie.14 Tussen 1990 en 1996 verscheen, aanvankelijk onder de titel Zeeuwse Emigrantenhet tijdschrift In den Vreemdemet artikelen over emigratie en emigranten in en vanuit zuidwest Nederland.15 Naast de eerder genoemde volkstellingsregisters kunnen de uit Zeeland afkomsti ge Amerikanen ook voorkomen in kerkelijke registers. Deze en andere particuliere archieven bevinden zich vaak bij plaatselijke archiefdiensten of bibliotheken, vaak verbonden aan Amerikaanse colleges.'6 Gezien het internationale karakter van de emigratie is Internet het ideale medium voor informatie-uitwisseling. Talloze, vooral Amerikaanse, web-sites zijn gewijd aan genealogisch onderzoek rond emigratie en immigratie. Het informatieaanbod varieert van zeer algemeen en persoonsgebonden tot complete bronpublicaties van passagierslijsten, kerkelijke registers, volkstellingslijsten en genealogi├źn.17 Voor de eerste naspeuringen naar een Zeeuwse emigrant zijn de in dit artikel behandelde drie registraties het beste uitgangspunt. Hierna volgen de adressen van enkele instellingen waar men voor dit onderzoek terecht kan. Noten 1. Bij de samenstelling van dit artikel is gebruik gemaakt van: R.P. Swierenga, 'Het bestuderen van de Nederlandse emigratie naar de Verenigde Staten. Nieuwe methoden en begrippen', Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau 36 (1982) 252-268; 'Stamboomonderzoek naar emigranten', in: C. Zevenbergen, Toen zij uit Rotterdam vertrokken. Emigratie via Rotterdam door de eeuwen heen (Zwolle 1990) 122-124; J.H.F. Schwartz, 'Inleiding [staten van landverhuizers]1, in: S. Oudes, Index op de namen van emigranten in de Zeeuwse 'Staten van landverhuizers', 1839-1900. Index of the names in the lists of emigrants leaving Zeeland between 1839 and 1900. Reeks gidsen en nadere toegangen Rijksarchief in Zeeland 4 (Middelburg 1995) 7-17; L. Beelen-Driehuizen, J.H. Kompagnie, Onderzoeksgids landverhuizers. Aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar Nederlandse emigranten en transmigran ten (2e kwart 19e eeuw-1940) (Den Haag 1996). 2. Swierenga, 'Het bestuderen van de Nederlandse emigratie', 255. 3. Rijksarchief in Zeeland (RAZ), verzameling Genealogische Afschriften nr. 810. De originele staten over de periode 1839-1857, 1870-1871 en 1874-1900 bevinden zich in het archief van het Provinciaal Bestuur van Zeeland, zie voor een specificatie hiervan de publicatie vermeld in de volgende noot, p. 16-17. 4. S. Oudes, Index op de namen van emigranten in de Zeeuwse 'Staten van landverhuizers'1839-1900. Index of the names in the lists of emigrants leaving Zeeland between 1839 and 1900. Reeks gidsen en nadere toe gangen Rijksarchief in Zeeland 4 (Middelburg 1995). 5. De originelen bevinden zich in: Algemeen Rijksarchief, Den Haag, archief Ministerie van Binnenlandse Zaken, afdeling Statistiek en voorgangers 1845-1878 [toeg.nr. 2.04.23.02], inv.nr. 26x. Toegankelijk via: C.J. de Groot, G.H. van Kinkelder, Klapper op de staten van landverhuizers afkomstig uit het archief van het departement van Binnenlandse zaken (1845) 1848-1877 Alphabetical index to the lists of emigrants originally part of the archives of the Ministry of Home Affairs. 2 din. (Den Haag 1978) [toeg.nr. 2.04.28]. 6. R.P. Swierenga, Dutch emigrants to the United States, South Africa, South America, and Southeast Asia, 1835-1880. An alphabetical listing by household heads and independent persons (Wilmington 1983), aan wezig in RAZ [verzameling Genealogisch Afschriften nr. 813] en RSC. 7. RAZ, verzameling Genealogische Afschriften nr. 811. Exemplaren zullen ook ter inzage komen in de gemeentearchieven van Goes en Schouwen-Duiveland en in het Genealogisch Centrum Zeeland. 8. A. Vergouwe, Emigranten naar Amerika uit West Zeeuws-Vlaanderen 1840-1970 (z.p. 1993), o.a. aanwezig in RAZ [verzameling Genealogische Afschriften nr. 812] en RSC. Dit bestand is ook te raad plegen via de Internet web-site van de Stichting Vrienden West Zeeuws-Vlaamse Archieven (www.cyber.nl/zeeuw_archief). 9. Meer informatie hierover in: Onderzoeksgids landverhuizers21 [Amerika], 25 [Canada] en via de Internet web-sites van NARA (www.nara.gov) en National Archives of Canada (www.archives.ca). 10. R.P. Swierenga, Dutch immigrants in U.S. ship passenger manifests, 1820-1880. An alphabetical listing by household heads and independent persons. 2 din. (Wilmington 1983), aanwezig in RAZ [verzameling Genealogisch Afschriften nr. 814] en RSC. 66 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 68