Personalia Dr. P.R.D. Stokvis (1947) studeerde geschiedenis te Leiden en promoveerde daarin 1977 op De Nederlandse trek naar Amerika 1846-1847. Van 1981 tot 1985 was hij als 'stads geschiedschrijver' verbonden aan het Haagse gemeentearchief om De wording van modem Den Haag (1987) te schrijven. Sindsdien is hij werkzaam als studiebegeleider bij de Open Universiteit. In het handboek De Nederlandse samenleving sinds 1815 (1985) schreef hij het hoofdstuk 'Nederland en de internationale migratie, 1815-1960'. Behalve over migratie publiceert hij regelmatig over de sociaal-economische geschiedenis van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw. Adres: Open Universiteit, Studiecentrum Den Haag, Lange Houtstraat 11, 2511 CV Den Haag, (070) 361 47 01. Prof. dr. R.P. Swierenga (1935) studeerde geschiedenis aan Calvin College, Northwestern University en University of Iowa, waar hij in 1965 promoveerde. Vanaf 1967 was hij hoogleraar Amerikaanse geschiedenis aan Kent State University in Ohio. Sinds 1995 is hij onderzoeksprofessor aan het Van Raalte Institute for Historical Studies aan Hope College, Holland, Michigan. Hij is de auteur van talrijke studies over Nederlandse immigranten, waaronder The forerun ners. Dutch Jewry in the North American diaspora (1995), samensteller van databestanden met Nederlandse emigranten en redacteur van een aantal bundels, zoals The Dutch in America. Immmigration, settlement, and cultural change (1985) en de redactie van J. van Hinte, Netherlanders in America (1985). Adres: Van Raalte Institute for Historical Studies, Hope College, P.O. Box 9000, Holland, Michigan, 49422-9000, U.S.A., 00-1-616-395-7678. Dr. J.L. Krabbendam (1964) studeerde geschiedenis in Leiden en in Kent, Ohio. Hij promoveerde in 1995 in Leiden op The model man. A life of Edward W. Bok, 1863-1930. Hij is als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Roosevelt Study Center te Middelburg. Hij houdt zich bezig met Nederlands-Amerikaanse betrekkingen, en in het bijzonder immigratie. Hij redigeerde o.a. Sharing the reformed tradition. The Dutch North- American exchange, 1846-1996 (1996). Adres: Roosevelt Study Center, Abdij 9, 4331 BK Middelburg, (0118) 63 15 90. Prof. dr. J. van Marie (1950) studeerde Nederlands en algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1985 te Utrecht op On the paradigmatic dimension of morphological creativity. Sinds 1986 is hij directeur van het P.J. Meertens Instituut te Amsterdam. In 1987 werd hij bijzonder hoogleraar Taalverandering aan de Vrije Universiteit. Hij publiceert veel over taalverandering in het Nederlands, de Nederlandse dialecten en het Nederlands overzee. Adres: P.J. Meertens Instituut, Keizersgracht 569-571, 1017 DR Amsterdam, (020) 623 46 98. J.H.F. Schwartz (1964) is medewerker inventarisatie bij het Rijksarchief in Zeeland. Hij is secretaris van de Werkgroep Historie en Archeologie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen en redacteur van Nehalennia. Adres: Rijksarchief in Zeeland, Sint Pieterstraat 38,4331 EW Middelburg, (0118) 63 89 20. 68 ZEEUWSE EMIGRATIE NAAR AMERIKA 1840-1920

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 70