BEANTWOORDING VRAGENLIJST 10: BIJNAMEN - JUNI 1997 I. Noord-Beveland Op de vragenlijst naar bijnamen is zo'n grote hoeveelheid materiaal ontvangen dat de resultaten in verschillende afleveringen moeten worden ondergebracht. We hebben daarbij gekozen voor een samenvatting per regio en volgen niet de vraagstelling van de lijst die vooral bedoeld was om de lezers op de verschillende categorieën van namen attent te maken. Overigens is uiteenlopend gereageerd op het initiatief: een enkeling vond het onderwerp niet geschikt, anderen hebben lijsten ingezonden maar willen niet als aanbrengen worden genoemd en een derde categorie heeft geen enkel bezwaar als zegsman te fungeren. Eerstgenoemd bezwaar is geopperd door een correspondentie uit Colijnsplaat. Zij zou niet gaarne voor aanbrengster van de in de lijst als voorbeeld gegeven namen doorgaan. Ter geruststelling kunnen we verklaren dat dit materiaal bij het secretariaat bekend was en dus niet op enige inzending berust. Het argument dat dit niet met het onderzoek te maken heeft, deelt de commissie niet. De vereniging heeft als doelstelling het dialect en volkskundig onderzoek; onderzoek naar bijnamen behoort tot de tweede categorie. Overigens bevatten de bijnamen ook waardevolle gegevens over het dialect. De geheimhouding zullen we respecteren. Ook voegen we uiteraard geen namen van de burgerlijke stand of adressen toe. De heer C.J. de Waal uit Nijmegen, auteur van het boekje Lof Uit Liefde verklaarde desgevraagd geen enkel bezwaar te hebben tegen vermelding van zijn naam. Hij acht het een loffelijk initiatief en heeft naar aanleiding van genoemde publikatie ook geen enkele negatieve reactie ontvangen. Aan het einde van de beantwoording melden we nog enige op zich zelf staande mededelingen van correspondenten. Ondergetekende werd op vierjarige leeftijd geconfronteerd met bijnamen in zijn geboortedorp Colijnsplaat. Een tuinman stond bij hem uit gesprekken van zijn broers en hun vrienden bekend als 'Koekoek'. Toen ik de man beleefd groette met 'dag Koekoek'voer de man geweldig tegen mij uit en zwaaide vervaarlijk met zijn spa. Pas later werd de reden duidelijk, maar was ook de interesse gewekt. Bij het vertrek uit Colijnsplaat was ouderling Pouwer zo vriendelijk om een opgave te doen van de toen gangbare namen. Dit is de basis geweest voor het samenstellen van de vragenlijst. Leek dit al een redelijke oogst, die is verre overtroffen door een van de inzendingen die we hier integraal opnemen. In veel gevallen is ook een uitleg toegevoegd. 1. Blauwtje, een man die veelvuldig dronken was. 2. Knienore, iemand die nogal lange smalle oren had. 3. Jan Was, de vroegere burgemeester uit de dertiger jaren J.W.A. Stute, zo genoemd naar zijn voorletters. 4. Keesje Kosje, iemand die altijd liep te sabbelen op een kaaskorstje. 5. Marien Koekoek (waarschijnlijk de hierboven genoemde persoon), had veel koekoeksklokken in huis. 6. Gillis Mosse, schoot altijd mussen. 7. Kees Hobbel, herkomst onbekend. 8. Kees Withaer, vanwege zijn haarkleur. 9. Johan Keu, had het altijd over zijn varken 'Keu'. 10. Sukeloadelip, snoepte graag chocolade. 11. Kees Kozijn, herkomst onbekend. 12. Jan Dónie, gebruikte bijna altijd de bastaardvloek pot dome. 13. Chris de Muter, een dwarsligger. 14. Schouwliesje, had het altijd over de foto op de schouwlieste. 15. Gerard Braam, had het altijd over bramen. 16. Cieska, herkomst onbekend. 52

Tijdschriftenbank Zeeland

Nehalennia | 1997 | | pagina 54