nevoorraad flink waren verminderd. Ik keerde terug naar Domburg, want ik had daar bij het Badhotel een aardig weilandje gezien. Behouden landde ik op het veldje en werd terstond omringd door vreemde lieden, Zeeuwen en Engelschen, die mij aanstaar den als een uit den hemel gevallen vreemde vogel. Zoiets had Domburg nog niet beleefd. De burgemeester, de heer van Voorthuijzen zag mij voor een Engelschman aan, die over zee Domburg had bereikt. Ik vertelde hem dat ik een gewone Hollandsche jongen was, aviateur van beroep, die zijn vleugels eens wat wijder had mogen uitslaan. De Britse badgasten vond het prachtig met een 'Flying Dutchman' van doen te hebben en ik werd uitgenodigd in het Bad-Hotel waar ik aan alle voorname lieden werd voorgesteld als de vlieger die de 'eerste Zeeuwsche over- land-vlucht' volbracht had. Graffiti en een medaille Mulder had hier gelegenheid om naar Vlissingen te telegraferen om aanvulling van brandstof, die spoedig over de weg werd gebracht. Zijn Sommer-Biplaan stond in het weiland. Mijn machine werd goed bewaakt door den veldwachter, die al terstond eenige Engelschen op eerbiedige afstand moest houden van mijn toestel, daar de heeren van plan waren hun namen te vereeuwigen op mijn Sommer vertelde Mulder na aankomst in Vlissingen. Hij had nog een ere-rondje gevlogen boven Domburg en koerste via Dishoek naar Vlissingen waar een duizend koppig publiek hem vol spanning opwacht te. Zou de start en de vlucht terug gelukken? Een stip aan de horizon en een sterker wor dend motorgebrom stelde de menigte gerust. Om 19.40 uur landde hij veilig, onder luid gejuich van de kijkers, op het militaire vlieg terrein. Dat 'de pioniers der luchtvaart' hoog werden gewaardeerd bewees, volgens Adriaan Mulder, de directeur van het Zeebad Domburg, de heer Elout. Deze had terstond een herinneringsmedaille met inscriptie laten maken. De 'keerzijde der medaille' toonde volgens Mulder ...een drie tal vliegtuigen in de lucht, toegewuifd door een enthousiaste menigte, waarbij jongeren zelfs in bomen klommen als om ons, luchtbe- stormers, de hand te drukken voor onze durf en volharding. Geldprijzen voor van Bussel De vliegweek in Vlissingen werd als lucht vaartdemonstratie een groot succes, maar het aantal betalende kijkers viel tegen. Op zaterdag 29 juli loofde het actie-comité een geldprijs van 75.- voor den vliegenier die de meeste vluchten maakte, waarvoor een bepaalde route was aangewezen. Om 18.58 uur ging van Bussel naar boven en daalde twee minuten later. Vervolgens maakte hij nog vier vluchten van 2 a 3 minuten. Mulder startte om 18.01 uur maar moest wegens brandstofproblemen in een weiland landen. Hij maakte later op de avond nog drie vluch ten, maar deze waren niet geldig voor de uit geloofde prijs, die nu aan Jan van Bussel toeviel. Er was nog een geldprijs voor de 'hoogste vlucht' en voor 'het nemen van den kortsten aanloop'. Ook deze prijs werd door van Bussel gewonnen. De laatste dag, zon dag 30 juli, stond er een flinke bries, waar door er niet veel publiek kwam kijken. Om 18.00 uur was de wind echter geluwd en om 19.10 uur steeg Jan van Bussel op, gevolgd door Adriaan Mulder. Volgens de Vlissingsche Courant maakte het op de bevolking een diepe indruk om twee toestel len tegelijk in de lucht te zien. Kort na de officiële laatste vlucht werd er ineens met knetterend lawaai een vliegtuig motor aangezet en nu bleek dat pechvogel Heinrich van den Burg toch nog een start wilde wagen. Na twee minuten was hij weer geland want de motor maakte vreemde geluiden. Zo had van den Burg toch nog twee vluchten gemaakt in Vlissingen. De aviateurs werden gehuldigd met toespraken en kransen voor hun fraaie demonstraties. Adriaan Mulder had de eerste overland- vlucht in Zeeland gemaakt met zijn retour vlucht naar Domburg. Jan van Bussel had zowel om de toren van Vlissingen als die van Middelburg gevlogen. Het luchtspektakel was het gesprek van de dag voor de zeer velen die nog nooit een vliegtuig in de lucht hadden gezien. De opkomst op het vliegveld was niet groot geweest, maar over het gehe le eiland had men toch de vluchten waarge nomen. Wij vliegen niet voor het geld, doch alleen om deze vliegsport hoog te houden, zei een der sprekers bij de sluiting van de vliegweek, en hij citeerde dichter Tollens: Wij tellen de uitkomst niet doch zien het doel alleen! 8 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 10