aipAriereai gfr ïiERGK Paauwéj Torenzii (Hu! Inn: Spulkouf bautaarif 21 NP 10 .l.flMuaji Het exercitieveld ten noorden van Vlissingen, ca 1911. Hier zou later het vliegveld aangelegd worden. De luchtvaart nam snel in betekenis toe, maar de zuinige Nederlanders hielden voor grote evenementen zoals de Nationale Rondvlucht in 1912, de beurs gesloten. Ook de vliegweken werden na 1912 beduidend minder. Er kwamen intussen nieuwe namen in beeld zoals de latere bekende vliegers- /constructeurs Anthony Fokker en Frits Koolhoven en bovendien kwam er meer schot in de militaire vliegerij. Per 1 juli 1913 werd op Soesterberg de LuchtVaart Afdeling (LVA) opricht en op 18 augustus 1917 de Marine Luchtvaart Dienst! MLD). De Wereldoorlog 1914-1918 bracht de lucht vaart, wat aantallen toestellen en het gebruik ervan betrof, in een grote versnel ling. Dat betekende voor onze Defensie een nieuwe strategische opzet. Nederland was neutraal en dat bracht mee dat de rijksgren zen bewaakt dienden te worden. Voor de kustbewaking werden luchtverkenningen nodig geacht en daarvoor waren enkele vliegterreinen nodig. Eén daarvan was het noodlandingsterrein Souburg/Vlissingen. Wordt vervolgd! Den Spiegel, oktober 1997 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 11