schade reuze mee. In de cockpit bevinden zich twee bodemloze, met vet ingesmeerde, kokers. Waarschijnlijk een indicatie dat de piloot zijn bommen reeds had afgeworpen. Ook elders in het toestel wordt geen munitie meer aangetroffen. De Franse 'Parasol', die echter was ingedeeld bij het Engelse Royal Flying Corps, wordt daarna op transport gesteld naar Soesterberg, waar het de regis tratie LA 35 krijgt en in 1918 als lesvlieg- tuig (M23) in dienst komt bij de LVA (zie voor foto KLu-vliegtuigen p.18). 26 april 1916 Maurice Farman MF37 bij Ritthem 's Morgens vroeg, om half vijf, op 26 april 1916 naderen drie Franse vliegtuigen van uit de Noordzee de Zeeuwse kust. Ze worden waargenomen door een Souburger, die kort daarna nog een toestel opmerkt dat over de Schelde richting Souburg komt. Het is een tweedekker van de Franse luchtmacht van het type Maurice Farman MF37 met de regi stratie MF1186. In de Farman zitten kapi tein Mandinand en luitenant De Ramond. Mandinand is commandant van een esca drille dat die dag strijd levert met Duitse Zeppelins. Zijn toestel is op verschillende plaatsen getroffen door kogels die de vleu gels hebben doorzeefd en tevens de motor onherstelbaar hebben beschadigd. Een noodlanding is onvermijdelijk. De lam geschoten tweedekker landt omstreeks vijf uur met veel moeite tussen Souburg en Ritthem. Na de allesbehalve zachte landing resteren een hoop verwrongen resten van het vliegtuig. De bemanning komt er nog goed van af. Een officier raakt slechts gewond aan zijn voet. De eerste persoon die bij de Farman komt is een wissel wachter van de Staatsspoorwegen. De Fransen vra gen hem om hen naar het Franse consulaat in Vlissingen te brengen, maar weldra ver schijnen enkele matrozen, op zoek naar de inzittenden van het gelande vliegtuig. Ze nemen de piloten mee voor ondervraging op een oorlogsschip in de buitenhaven van Vlissingen. Hun Farman is niet vliegwaar- dig meer te maken, maar alle bruikbare onderdelen worden overgebracht naar Soesterberg. (foto GA Vlissingen, Album Dert 'Ritthem 4- 1918 VL46 met militairen) Wat er overbleef van de Maurice Farman MF37 na de 'landing' tussen Oost-Souburg en Ritthem op 26 april 1916. (foto Dert) Den Spiegel, oktober 1997 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 13