De Airco DH-9, D 3271 na zijn onfortuinlijke landing op het strand bij Boulevard Evertsen. (foto Dert) 26 september 1918 Airco DH-9, D 3271, Vlissingen Op 26 september 1918 vliegt een Engels militair vliegtuig, een DH-9 (registratie D 3271) zeer laag over Vlissingen. Klaarblijkelijk is de piloot op zoek naar een plaats om een noodlanding te maken. Hij kiest voor een landing op het strand. Bij het landen raakt de Engelse sergeant R.T. Williams zeer licht gewond aan de kin. De andere inzittende, de Canadees J.T. Chisholm heeft geen schrammetje. De vlie geniers worden naar het Grand Hotel gebracht en gebruiken daarna de lunch bij de Britse consul Percy Jones. Daar vertellen ze boven het Belgisch kustgebied te zijn beschoten. Hierbij werd hun tank lek geschoten door granaatvuur. Slotwoord Uit het gedrukte jaarverslag van de gemeente Vlissingen over 1918 (bijlage B) blijkt dat ene heer Meynderts aan de Commissie ten behoeve van de Oudheidkundige Verzameling enige patro nen van een mitrailleur aan boord van een in Zeeuws-Vlaanderen geland Engels vlieg tuig schenkt. Zouden deze nu nog in het Stedelijk Museum van Vlissingen liggen opgeslagen Bronnen W. Schoenmaker en T. Postma, KLu vlieg tuigen, de vliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht vanaf 1913 (Alkmaar 1987). Zeeuwse Bibliotheek, Zeeuws Documen tatiecentrum, Middelburgsche en Vlissing- sche Courant, Dagblad De Zeeuw. Sectie Luchtmachthistorie van de Konin klijke Luchtmacht in Den Haag. Nederlandse militaire luchtvaart in beeld, deel 1 (1913-1940), nr. 28. 14 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 16