Van 'landingsterrein tot 'Fliegerhorst' Vliegveld Vlissingen in oorlogstijd P.E. van Loo (Wetenschappelijk projectmedewerker, sectie Luchtmachthistorie) Dat er binnen de gemeentegrenzen van Vlissingen geruime tijd een vliegveld was te vinden, is bij menigeen bekend. Het landingsterrein werd in de Eerste Wereldoorlog in gebruik gesteld. Tijdens het interbellum werd het vliegveldje, dat zich bevond tussen Vlissingen en West-Souburg, zowel door de militaire- als de burgerluchtvaart gebruikt. Tijdens de meidagen van 1940 was de vliegschool van het Wapen der Militaire Luchtvaart er gevestigd. Kort na de Duitse bezetting nam de bezetter het vliegterrein in gebruik. Er is over het Duitse gebruik van het vlieg veld tot op heden nog niet veel gepubliceerd. Reden genoeg om de oorlogsperiode eens wat nader te bekijken. Uitbreidingen Reeds zeer snel na de Duitse bezetting van Walcheren op 17 mei 1940, vertoonden zich de eerste soldaten van de Duitse Luchtmacht, de Luftwaffe, op het vliegveld. Evenals elders in Nederland, werd ook het Walcherse landingsterrein in gebruik geno men door de bezetter. Geschikt waren de Hollandse vliegvelden op dat moment echter nog volstrekt niet voor de veel modernere, zwaardere vliegtuigen van de Duitse Luchtmacht. Op 14 juni 1940 arriveerden er dan ook twee compagnieën van het Duitse 'Bau-Bataillon 23/IV/XT op Walcheren, die de opdracht kregen om het vliegveld aan de Duitse eisen aan te passen. Begonnen werd met het herstellen van de schade die was ontstaan in de mei-dagen. Vervolgens werden aangrenzende percelen bij het vliegveld getrokken om zo het start en landingsterrein te vergroten. Van ver schillende burgers werd er grond, soms met opstallen, gevorderd. Dit met alle gevolgen van dien. Kennelijk was de bodemgesteld heid voor de Duitse toestellen te drassig, want er werd ook een begin gemaakt met de aanleg van twee betonnen startbanen (met ieder een lengte van ongeveer 800 meter) en een vrij uitgebreid rolbanenstelsel. Voor de vliegtuigen werden er ruim 20 opstelplaat sen ingericht die dienden ter bescherming tegen bomaanvallen. Verder werd er ter hoogte van het vooroorlogse restaurantje een tankplaats aangelegd, waarbij de brandstofreservoirs in de grond werden ingegraven. Ook de vooroorlogse hangar werd weer in gebruik genomen. Daarnaast werden er kabels gelegd, bunkertjes gebouwd, (woon)barakken opgetrokken en ingericht, terwijl een gedeelte van de Duitse arbeiders de opdracht kreeg om een schijn- vliegveld tussen Middelburg en Veere aan te leggen. Naast het genoemde 'Bau-Bataillon' werkten er in deze bouwperiode ook Neder landse arbeidskrachten mee aan het herstel en de uitbreiding van de nieuwe Duitse basis. Op 2 augustus 1940 waren er niet minder dan 1700 Nederlanders werkzaam op het vliegveld.1 Operationeel Hoewel er in juni 1940 al gebruik is gemaakt van het Vlissingse vliegveld voor tussenlandingen2, duurde het waarschijnlijk tot half juli voordat de eerste vliegtuigen gestationeerd werden op de nieuwe Duitse basis. Zij behoorden tot de II./JG 54 'Grünherz', een Jagdgeschwader 'dat was uitgerust met de Messerschmitt Me-109. Dit jachtvliegtuig behoorde op dat moment samen met de Britse Spitfire Mk-I tot het Den Spiegel, oktober 1997 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 17