beste ter wereld en was één van de hoofdrol spelers van de zich in de zomer van 1940 voltrekkende 'Battle of Britain'. De belangrijkste taak van de Duitse jacht- vliegers die in de eerste oorlogsmaanden waren gestationeerd in Vlissingen, bestond uit de bescherming van de invasievloot, die in het havengebied lag afgemeerd. In Engeland gaf men begrijpelijkerwijs veel prioriteit aan de vernietiging van deze lan- dingsvloot, die overigens voor een groot deel uit omgebouwde rijnaken bestond. Het behoeft dan ook geen nadere uitleg dat de Royal Air Force (RAF) zich als gevolg hier van regelmatig boven het Scheldegebied vertoonde. Een eerste confrontatie waarbij Vlissingse toestellen betrokken waren, vond plaats op 16 juli 1940. De slechte weersomstandighe den boden de Britten de gelegenheid om te trachten de Duitse verdediging te verras sen. In Vlissingen reageerde men echter alert met als gevolg dat de indringer, een Bristol Blenheim Mk-IV van het 18e Squadron, boven de Scheldemonding werd neergehaald door twee even tevoren opge stegen Messerschmitts. De uit drie koppen bestaande bemanning sneuvelde. Twee dagen later vond een soortgelijk incident plaats waarbij opnieuw het Engelse vlieg tuig, eveneens een Blenheim, werd neerge haald. De drie vliegers vonden ook nu de dood.4 Dat de trage tweemotorige volkomen verou derde Blenheim een zeer gemakkelijke prooi was voor de Messerschmitt Me-109, bleek voor de derde keer op 30 juli 1940. Een toe stel van het 15e Squadron werd er in de vroege avond op uitgestuurd om het Duitse Paderborn te bombarderen, maar koos er door gebrek aan bewolking voor om het alternatieve doel, vliegveld Vlissingen, aan te vallen. Eerder op de dag waren er al bom men geworpen door een ander toestel waar bij het Britse vliegtuig, ondanks een achter volging door Messerschmitt's, wist te ontko men in de wolken. De Blenheim van het 15e Squadron was dit geluk niet beschoren en verdween brandend in de Scheldemonding. Van de drie bemanningsleden werd de piloot, Pilot Officer P.F. 'Red' Eames gered uit het water, terwijl waarnemer Pilot Officer Jones en telegrafist Sergeant Murphy de dood vonden. Jones was voor het uitbreken van de oorlog herhaaldelijk zwaargewicht bokskampioen van de RAF geweest. Hij rust nu op de begraafplaats van Breskens. De II./JG 54 die voor de genoemde Engelse verliezen verantwoordelijk was, verdween in de loop van augustus in de richting van de Franse Kanaalkust om zo aan de inmiddels in volle hevigheid losgebarstte 'Battle of Britain' een offensieve bijdrage te kunnen leveren. In oktober 1940 arriveerde er weer een Staffel Me-109's die voor langere tijd het Walcherse luchtruim zou gaan bewaken. Het ging hier om de 10./NJG 1, op dat moment nog als nachtjacht-eenheid acte rend met zwart geverfde Me-109's. Spoedig kreeg het echter de nieuwe aanduiding l./JG 1. Opvallend genoeg waren er Ita lianen toegevoegd aan deze Staffel om te worden omgeschoold op de Me-109. Begin 1941 bevonden zich twaalf Italiaanse pilo ten op het Walcherse vliegveld, waarvan er inmiddels zes zich het vliegen op Me-109 hadden meester gemaakt. Aangenomen mag worden dat de 'Azurri' afkomstig waren van de jachteenheden van de Corpo Aero Italiano (CAI) die vanaf september in België, op de velden van Maldegem en Ursel, waren gestationeerd. Vooral de op het vliegveld Maldegem gestationeerde Fiat CR-42's waren in deze periode regelmatig ook op Vlissingen te bewonderen. Een eerste overwinning De 10./NJG 1 begon haar verblijf in Vlissingen niet erg gelukkig. Op 4 oktober onderschepten enkele Messerschmitt's van het onderdeel een Duitse Dornier Do-17Z van de 5./KG 3, een bommenwerperseen heid, gestationeerd op het vliegveld Deurne bij Antwerpen. De Dornier was bezig met het afwerken van een proefvlucht toen het door de jachtvliegtuigen werd aangevallen en in het Scheldegebied een noodlanding moest maken. Eén van de inzittenden, prüfmeister Erich Meyer, vond daarbij de dood. Een kostbare fout die beslist gevolgen zal hebben gehad. Ruim drie weken later, op 26 oktober 1940, identificeerden de Duitse vliegers een indringer wel terecht als vijandig en schoten het toestel, een Lockheed Hudson Mk-1 en behorend tot een fotoverkenningseenheid, na een korte achtervolging bij Wolph- aartsdijk neer. Vier bemanningsleden wis ten de Hudson nog op tijd te verlaten. Een 16 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 18