1Vliegend Verleden een studie over de luchtvaart in Vlissingen. A. Ceelen (Ary Ceelen is publicist 'lichte luchtvaart') Er is geen plaats in Nederland waar een vliegterrein uit 1911 doorlopend in gebruik is gebleven tot 1940, zoals in Vlissingen. Het veld uit 1911 is steeds uitge breid en werd van noodlandingsterrein een echt vliegveld voor de algemene lucht vaart. Het is alweer 86 jaar geleden dat Walcheren in nauw contact kwam met de toen nog pri mitieve aviatiek. Het leek de redactie van Den Spiegel zeker nuttig om het begin van deze Zeeuwse en Vlissingse luchtvaartge schiedenis vanaf 1911, met de daarop vol gende ontwikkelingen tot 1940, eens op papier te doen zetten. Er zitten veel interessante Vlissingse ele menten in deze historie, want behalve kran tenverslagen over de Vlissingsche Vliegweek in 1911 zijn er toevallig ook ande re details gevonden, zoals een verslag van Aviateur Adriaan Mulder, die toen de eerste Zeeuwse overlandvlucht maakte van Vlissingen naar Domburg. En niet te verge ten het vele 'lobbywerk' van de grote lucht vaartpropagandist, Burgemeester C.A.van Woelderen, die er in 1920 bijna in slaagde de Fokker Vliegtuigenfabriek naar Vlissingen te halen. Maar ook op het gebied van de luchtvaartwetgeving liep het Vlissingse bestuur voorop, want in 1921 werd er zelfs al een Verordening op het Luchtverkeer aangenomen door de gemeenteraad. Waarschijnlijk de eerste gemeentelijke luchtvaartwetgeving in Nederland, naast de Algemene Politie Verordeningen!A.P.V.) Wat meer gedetailleerd volgt hieronder een over zicht van de Vlissingse luchtvaart van het begin in 1911 tot het einde in 1940. Daring young men... In het jaar 1909 ontstond er een sterk groei ende internationale belangstelling voor de nog jonge motorvliegerij. In vele landen en vooral in Frankrijk en Engeland, werden 'vliegmeetings en luchtraces' gehouden met soms aantrekkelijk prijzengeld voor de avia- teurs, door de één waaghalzen en door ande ren luchthelden genoemd. Het was de tijd van the daring Young Men in their Flying Machines!. Overal nam de vliegkoorts toe en ook in Nederland raakte het publiek onder de indruk van dit nieuwe fenomeen. De kranten brachten sensationele berichten over de 'vliegkunst door aviateurs met vlieg machines' (inclusief de vele ongelukken) en dat sprak tot veler verbeelding. Men noem de de aviateurs in hun primitieve 'aerop- laans' hemelbestormers en luchthelden! Daar zat spanning en sensatie in, want het ging wel eens verkeerd! De luchtvaartpropa- ganda was nu goed op gang gekomen en de tijd was rijp om ook in Nederland met vlieg tuigdemonstraties te beginnen. Opkomst van de aviatiek Met de historische vlucht van Graaf Charles de Lambert op 27 juni 1909 boven de heide van de Brabantse dorpen Etten en Leur, begon in feite de motorvliegerij in Nederland. De gemotoriseerde luchtvaart was toen nog jong. Een kleine zestal jaren daarvoor, op 17 december 1903, hadden de gebroeders Wright aan de lege kust van het Amerikaanse Kitty Hawk(North Carolina), een aantal succesvolle vluchten gemaakt met hun vliegmachine en deze datum geldt als het officiële begin van de luchtvaart met motorvliegtuigen. Toch duurde het nog een aantal jaren alvorens de motorvliegsport in Europa op gang kwam. Mede door het enthousiasme dat -rond 1907- in Frankrijk ontstond voor deze uitdagende en soms gevaarlijke tak van luchtvaart werden daar de eerste vliegscholen gesticht. Bekende 2 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 4