Ie Merlaiiscie l iegvereesigiog Ie Breda. van 22 Juli tof en met 30 Juli, van 2 tof 8 uur. VLIEGWEEK TE VLISSING HANGARS dagelijks te bezichtigen van 10 tot 4 uur. WEEKKAARTEN (met hangar en paddock) ad f 5 zijn tot en met Zaterdag a. s. des middags 12 uur, te verkrijgen bij de Boekhandelaren DE VEY MESTDAGH te Vlissingen en DEN BOER te Middelburg. Passe partout of paddock f2.50; Eerste Rang fl.kinderen beneden 12 jaar half geld; Tweede Rang f 0.50 Derde Rang f 0.25. Bezichtigen hangar f 0.25. Ingang vliegterrein: le Rang halte tram tegenover den ingang van het Midden-Reduit (de tram stopt); 2e en 3e Rang ingang te Souburg. OPENING Zaterdag a. s., des middags 4 uur met een CONCERT, aangeboden door den Hoog EdelGestr. Heer P. A. T. ZAN1NO, Garnizoens commandant te Vlissingen. Advertentie voor de vliegweek uit de Vlissingsche Courant van 21 juli 1911 zodat de aan- en afvoer van de verwachte duizenden toeschouwers geen grote moei lijkheden zou geven. Door de ijverige secre taris van het comité, de heer Vethacke, wer den de zaken afgerond en de vliegweek werd bepaald voor de periode van zaterdag 22 tot en met zondag 30 juli 1911. Men had een overeenkomst gemaakt met de N.V. Eerste Nederlandsche Vliegvereeniging uit Breda en in plaats van vier kwamen er drie vliege niers met hun toestellen. Van 2 tot 8 uur in de namiddag zou er worden gevlogen indien het weer dit toeliet. De toegangsprijzen wer den per advertentie in de Vlissingsche Courant bekend gemaakt: Paddock 2.50, le Rang 1.-, 2e Rang 0.50, 3e Rang 0.25 en voor een kwartje kon men ook nog de hangars bezichtigen. Wie een gehele week erbij wilde zijn kon voor 5.- een weekkaart kopen. Een uitstekende organisatie Er werd rekening mee gehouden dat velen die er geen geld voor over hadden, op de Kanaaldijk of in de omgeving zouden gaan staan om zodoende de vliegerij vanaf een gratis tribune te bekijken. Die profiteurs waren niet gewenst en daarom werd de Kanaaldijk door de politie afgezet. Er wer den grote zeilen bij de weg gespannen om de nieuwsgierigen het uitzicht op de start- en landingdemonstraties te benemen. De orga nisatiekosten waren hoog en men verwacht- 4 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 6