Maar voordat er gevlogen werd moest eerst op zaterdagmiddag 22 juli de Vlissingse Vliegweek met toespraken van de autoritei ten worden geopend. De voorzitter van het comité, de heer J.G.van Niftrik bedankte alle medewerkers en hoopte, ...dat deze vliegdemonstraties de belangstelling van het publiek moge bevorderen voor de vlieg kunst, die ongetwijfeld een grote toekomst voor zich heeft. Daarna sprak de burge meester van Vlissingen, Jhr.Mr.van Doorn van Koudekerke die o.m. zei: ...Ik hoop dat weer en wind zullen medewerken om ons duidelijk te laten zien, hoever deze vlieg sport het reeds gebracht heeft en dat we bewaard mogen blijven voor ongelukken die den goeden naam waarin zich onze nationa le sport mag verheugen, zouden kunnen schaden... Hoera-geroep weerklonk, de hoge hoeden gingen af, de ere-wijn werd aangebo den, de fanfares van het Bataljonsmuziek korps weerklonken, er werden 200 postdui ven losgelaten., en daarmee was de show geopend en kon het vliegfeest beginnen! Sensationale vluchten Het is inmiddels vijf uur geworden en er is weinig wind boven het veld. Jan van Bussel is het eerst aan de beurt. Monteurs draaien aan de propeller van de Blériot en de Gnömemotor start met een knetterend lawaai en veel rook. De machine rolt over het veld en stijgt statig op in de richting van Souburg. Op het terrein volgt iedereen de vlucht, die na een grote bocht langs Vlissingen gaat. 'En vol plané' komt van Bussel aanglijden en maakt een mooie lan ding na een vlucht die vier minuten duurde. Met groot applaus en fanfaremuziek wordt deze hemelbestormer beloond! Opmerking: (In die tijd was een vlucht van vier tot zes minuten al een hele prestatie. Met die toestellen konden na de start ruime boch ten worden gemaakt op hoogten van zo'n 100-150 meter, start en landing waren altijd spannend voor het publiek. Dat was toen, in 1911, nog sensationeel genoeg. Aan kunst vliegen was men nog niet toe en het woord 'stunten' was nog lang niet uitgevonden. Voor acrobatie waren die latten-kisten met doekvleugels' toen nog niet geschikt. Maar waaghalzen zijn er altijd en zodoende begon nen enkele vliegers shownummers te beden ken zoals rugvlucht en verticale bochten. En toen duurde het niet lang of in Frankrijk werd de eerste 'Looping-the-Loop' gemaakt. Dat was op 21 september 1913 door de Franse 'luchtduikelaar' Adolphe Pégoud, met zijn versterkte Bleriot XI. Tevoren, op 1 september, had hij het bestaan om als eerste ter wereld een goede vol avec la tête en bas, een rugvlucht te maken. De kleine Pégoud kreeg de smaak te pakken en breidde zijn programma uit met 'dubbele loopings' en diverse wilde figuren zoals 'het vallend blad'. Het werden sensatienummers en de waaghals werd een veel gevraagde lucht acrobaat, een publiekstrekker op verscheide ne vliegshows, ook in Nederland). Van den Burg in de problemen Met zakdoeken wordt nu gemeten of er veel of weinig wind is op het Souburgse veld. Als tweede vliegenier komt Heinrich van den Burg nu aan de beurt; de windmeter op de hangar toont aan dat er maar weinig wind is. Om kwart voor zes start de 'Darioli-mon- oplaan' met grote snelheid richting Souburg. Het toestel maakt een bocht naar het Westen, maar op korte afstand van de kogel vangers van de schietbaan draait van den Burg zijn vliegtuig naar het vliegterrein. Is er iets mis gegaan? Dat blijkt, want de motor loopt onregelmatig. Er zijn een paar verbindingsbouten los gegaan en de propel ler is er af gevallen. Het toestel is dan op 25 meter hoogte en van den Burg ziet kans een geforceerde landing te maken bij de kogel vangers in een rietveld. De toeschouwers worden onrustig want men vreest een onge luk. Pers en publiek rennen er heen, politie, Rode Kruishulp en militairen komen in actie, maar de aviateur heeft gelukkig geen letsel opgelopen. Alleen het vliegtuig heeft wat lichte schade die de monteurs wel spoe dig zullen herstellen. Maar achteraf bleken er toch te veel problemen met de motor te zijn ontstaan. Van den Burg stelde daarom zijn machine ter bezichtiging op bij de han gar, maar hij heeft deze vliegweek niet meer gevlogen. Het was nu windstil geworden aan het eind van deze snikhete zaterdagmiddag op 22 juli. Om het publiek even af te leiden van het lichte ongeval besloot Jan van Bussel nog een startje te maken met als passagier J.N.van den Berg, eerste Luitenant der Infantrie, die een aviatiekpakje aantrok en 6 Den Spiegel, oktober 1997

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 8