Vliegenier Adriaan Mulder met de 'Sommer-biplaan' foto Gemeentearchief Vlissingen) plaats nam naast den Luchtschipper. De lui tenant kreeg waar voor zijn geld want de vlucht die tien minuten duurde ging over Souburg tot aan de duinen en via Vlissingen langs het Kanaal weer terug naar het lan dingsterrein. Voor de derde aviateur, Adriaan Mulder, was het intussen te donker geworden om nog de lucht in te gaan. Dan maar wachten tot morgen. Mooie vluchten van Adriaan Mulder Zondag 23 juli kondigde zich aan met veel te veel wind. Er kon voorlopig niet worden gevlogen maar de wind kon misschien wel luwen. Er was maar weinig publieke belang stelling. Adriaan Mulder maakte zich boos op de organisatie die, ondanks het minder goede weer toch toeschouwers wilde binnen halen: Nu kwam ook hier in Vlissingen de charlatan-zucht der ondernemers om den hoek kijken en bleek dat niet alle comitéle den gelijke sportieve opvattingen hadden. In plaats van het vliegveld te sluiten werden degenslikkers, goochelaars en acrobaten geëngageerd om de menschheid te verma ken. Gelukkig toonden de Zeeuwen weinig zin voor deze vertooningen welke in den grond van de zaak niet pasten bij een ern stig pogen om de aviatiek te populariseeren. De maandag zag er beter uit. Adriaan Mulder met zijn Sommer- tweedekker maakte een mooie vlucht over Vlissingen en bracht 'een hoog saluut' aan onze zeeheld Michiel de Ruijter. Heel Vlissingen liep uit en tegen het late middaguur dromde het volk naar het vliegveld waar van Bussel en Mulder meerdere vluchten maakten tot de avondschemer. Dinsdag 25 juli was een prachtige vliegdag en Adriaan Mulder maakte een sensationale vlucht naar Domburg. De eerste overland-vlucht in Zeeland! Aviateur Mulder vertelt hierover: Bij mijn controle van den Biplaan zag ik dat er niet zoveel brandstof in de tank was. Daar de aëro-benzine nog niet was gearri veerd besloot ik maar om een beperkte vlucht te maken via de Middelburgse Lange Jan naar Veere en over Serooskerke naar Domburg en West-Kapelle. Voor West- Kapelle zag ik echter dat mijn olie en benzi- Den Spiegel, oktober 1997 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 1997 | | pagina 9