kinderen, want de stad ligt op een schier eiland met geen enkele beschutting uoor iemand. Men had ontdekt dat het leger er niet in slaagde de stad Vlissingen, die van de landzijde ontoegankelijk is, te bestor men. Sir R. Strachan nam de wanhopige beslissing om van de zeezijde aan te vallen (hij is de moedigste man ter wereld). Wij hadden sedert de 11e juist buiten schoots afstand gelegen en gisteren werd het sig naal gegeven om ons klaar te maken voor het gevecht. Wij en het andere vlaggen schip kwamen binnen schootsafstand van de muren. De verwoesting die we veroor zaakten was schokkend. Tot onze verbijste ring liepen beide schepen aan de grond. Alle andere schepen passeerden op grotere afstand toen ze het gevaar zagen. Zo wer den we gedurende drie en een half uur aan ons lot overgelaten, terwijl de batterijen ons aan flarden schoten. Wij hadden geen an der alternatief dan te wachten tot het tij weer hoger werd. Wij dachten allemaal dat er geen mogelijkheid was te ontsnappen. Wij op de campagne, dat is het dak van de kapiteinshut, waren precies op het niveau van de kanonnen, zodat het verbazingwek kend is dat we allemaal overleefden. Het eerste schot doodde mijn beste sergeant, (beide dijbenen, de linkerarm en rechter hand werden afgerukt). De arme bliksem riep om mij, maar ik kon het niet verdragen om naar hem te kijken. Gelukkig stierf hij binnen een half uur tijdens de amputatie. Nog vijf anderen werden door hetzelfde schot getroffen. Je mag raden wat onze ver wachtingen waren toen dit plaats vond, vijf minuten nadat wij waren begonnen. Ik moet bekennen dat ik nog nooit zo veront rust was. De Blake is erg beschadigd. Alleen de voorzienigheid spaarde onze le vens. Het is gevaarlijk genoeg om batterijen te passeren, angst komt zelden voor in zul ke gevechten, maar wanneer een schip on der de stenen muren ligt en niet in de posi tie is een kanon op de vijand te richten, dan is alle hoop verloren. De troepen en heel on ze vloot waren toeschouwer van het gevaar waar de twee admiraals in verzeild waren geraakt, ledereen gaf ons vertrouwen maar dacht dat we verloren waren. Door Gods ze gen verloren we slechts dertien man, ge dood of gewond. De schoten vlogen over ons heen vanuit alle hoeken en het is een wonder hoeveel schoten ons passeerden met zo weinig resultaat. 150 kogels troffen het schip, waarvan acht in de hoofdmast en de andere masten en het tuig werd aan flarden gereten. Eén schot nam dertig van mijn musketten mee en verbrijzelde ze tot atomen. Voor we aan de grond liepen had den we ervaren dat ons vuur zo vernieti gend was, dat de Fransen niet bij hun ka nonnen bleven. De Blake doodde 87 Fransen bij het eerste salvo. Toen ze onze si tuatie zagen en begrepen dat wij niet kon den vuren, werden we stevig aangepakt. Ongeveer een uur voor we weer vlot kwa men, konden we nog zeven kanonnen (van de 46) versjouwen. Samen met de enkele kanonnen van de San Domingo die naar de kust waren gericht, konden we hen onder controle houden. Omstreeks half twee kon den we, gelukkig, wegzeilen uit deze ge vaarlijke positie. Om twee uur stak gene raal Monnet de witte vlag uit omdat hij zag dat hij niet tegen de schepen was opge wassen. Op deze dag (een gedenkwaardige voor mij) gaf de vesting zich over met 7.000 Franse krijgsgevangenen. Mijn liefste zusters zullen zich verheugen te horen dat er geen bloed heeft gevloeid, hoewel ik tweemaal was gewond. Een splinter die mijn sergeant had gedood raakte mijn been en aan het eind van de actie werd mij de adem afgesneden door een zware slag in mijn zij, die mij tegen de admiraal deed wankelen Deze nam mij bij de arm en zei: "Je hebt geluk gehad". Je ziet, ik heb geen ander onderwerp dan oorlog, kortgezegd onze gedachten, dromen en gesprekken gaan over niets anders. Het schouwspel 14 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 16