naar iets anders. Rabobank Je moet ze soms horen over deze kunst. Dan zeg ik: verderop han gen de Hollandse meesters. Jullie zijn hier gewoon nog niet aan toe. Dat laatste zeg ik natuurlijk niet. Dat denk ik alleen De Rabobank heeft iets met kunst en cultuur. Eerlijk gezegd: we zijn er gek op. En onze smaak is al even breed als die van u. Popmuziek of klassiek, Cobra of impressionis me, vaandelzwaaien of klootschieten, het is ons allemaal even lief. Daarom krijgen heel veel verschillende evene menten onze steun. En u krijgt 50% korting bij 450 musea op vertoon van uw Rabobank Europas. Want we willen graag dat iederéén kan genieten van kunst en cultuur. Midden in de samenleving

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 2