Vlissingen, doelwit en decor Aaeke Verdonk-Rodenhuis In deze Spiegel ruim aandacht voor be schrijvingen van Vlissingse aangelegenhe den.Zo vindt u een gedetailleerde beschrij ving van het oude stadhuis op de Grote Markt en het verslag van een ooggetuige van de vernietiging van dit stadhuis. In 1809 werd het stadhuis tijdens een bom bardement door de Engelsen vanuit zee verwoest. Ook gaan we terug naar de Eerste Wereld oorlog voor de uitwisseling van krijgsge vangenen. Nederland was neutraal in deze oorlog. In Vlissingen was de oorlog merk baar doordat veel Belgische vluchtelingen hier een toevlucht vonden. Voor de uitwis seling van krijgsgevangenen in deze oorlog was Vlissingen in 1915 het decor. Veel van wat in deze verslagen en beschrij vingen wordt verteld, is gebaseerd op ego documenten: geschriften waarin de erva ringen en gevoelens van de schrijver duide lijk naar voren komen. Voorbeelden van egodocumenten zijn dagboeken, brieven, reisverslagen. Voor historici en schrijvers van bijvoorbeeld biografie├źn zijn deze ge schriften een belangrijke bron. De artikelen in deze Spiegel gaan over ge beurtenissen die al enige tijd achter ons lig gen. Echter oorlogshandelingen zoals Thomas Marmaduke Wybourn beschrijft, lijken veel op wat wij nog vrijwel dagelijks op het journaal aan ons voorbij zien trek ken. De beelden die hij oproept met zijn brief aan zijn zusters zijn ons helaas al te bekend. Dit neemt niet weg dat de ver woesting van Vlissingen en het verlies aan mensenlevens enorm was. Ik wil deze inleiding afsluiten met een ge dicht van de Poolse dichteres Wistawa Szymborska: 2 Den Spiegel

Tijdschriftenbank Zeeland

Den Spiegel | 2001 | | pagina 4