16 kijken dus Bij het afdalen horen -we de krabben tussen de stenen onder het wier wegvluchten. Als Jat wxer westrekken en een steen omwentelen, treffen wede groengrijze diertjes, soms in hele kolonies bijeen: grote (als een kléine vuist! eS kleine (als een vingertop)Het eerste moment richten ze zich in aanvalshouding dreigend van de bodem op: dfr gestoelde ogen vooruit, de Vooraten Als hunSniet|egfbeStjl s^huife^ze^ft^cht0!!-" SSusseS^IM?1 -iliiheid^ onder het Ver Geheel onderaan is.het draderig groenwier dat van een afstand gezien wat lijkt op ^ra^ feze^plant haast hermetisch aaneen; geen wonder, dat onder dit wier een vieze rottingslucht permanent aanwezig is -- die men best gewaar wordt, ,als Scr. er door loopt. We komen nu op het slik. Duizenden kleine verhevenheden me.t bovenop gekrul de slikslangetjes wijzen de plaatsen, waar enkele tientallen cm diep. de zeewormen zitten-. Met eb zijn hier wel altijd mensen bezig, deze wormen uit te spitjten" het is geliefd aas voor het vissen met de werphengel1 in zee. Soms spuiten deze wormen, in plaats van' slikslangetjes, een straaltje water, wel 20 cm hoog. De door vissers zo felbegeerde ;?zagerstf (dat zijn zee:?wormen:: met veel poten, als een millioenpoot) zitten verder zeewaarts en ook dieper; geen wonder dat men die voor een dubbeltje en meer per stuk aan hengelaars verkoopt J Eén ander dier in de slik, dat zeewater spuit, is de-'strandgaper. Strandgapers zijn schelpdieren met twee grote witte schelpen, die een 25 cdt onder de'oppervlakte zitten en een soort slurf de siphon in het! slik omhoogsteken. Een gaatje in het slik ter,, grootte van een cent, duidt de plaats van de siphon aan. (Wordt vervolgd) KWADEhDAlViiviE A. DE BOO 1? Bovenstaande afbeelding verscheen op de omslag van nummer 1 van 'IScheldemonden11april 1961. Een van Zeelands grootste muntenverzamelaars maak te hierop de volgende correcties Deze munt is een Zeeuwse Rieksdaelder'7 met de staande ridder. Aan de keerzijde is het gekroonde Generaliteitswapen. Van deze rijksdaalders zijn er te Middelburg op de Zeeuwse Munt een zéér groot aantal geslagen, in con currentie met de andere provincies. In bijna al de muntvondsten, onverschillig waar in Nederland of zelfs in het buitenland, komen Zeeuwse rijksdaalders voor De oudste zijn reeds in 1659 geslagen; ze^zijn geslagen tob de tijd van de Bataafse Republiek, in 1795. Ze vertonen veel variaties. Er zijn er, zoals de bovenstaande, met 5 sterren boven de kroon. De oudere tonen 2 sterren en de alleroudste helemaal geen; die hebben dan nog een gladde rand. (Deze heeft een schuinsgegroefde kartelrand). Zeldzaam zijn de halve rijksdaalders; er schijnen daar maar weinig geslagen te zijn.. Ikheb er een, die gevonden is voor de oude leerlooierie aan de Vogélzangsweg te Goes (nu straat.). Die leerlooierij was, waar nu de slagerij Schrijver staat. Omstreeks 1918 is deze weg opgeruimd vanwege een nieuw bouw plan. Behalve de halve rijksdaalders komen ook veel vul-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 11