30 kerkhof óók zeer hoog gelegen dus (ge=schat, een meter hoven maaiveld). Maar sinds Filips de Schone gold een voorschrift, dat alle drenkelin gen -'inden souten lande" (op het schor dus) ter plaatse moesten worden begraven. Kennelijk is dit op.het Verdronken Land ook meer gebeurd. Ver van de kerk dus ook niet meer op de terp trof fen we een begrafenis (met sporen van een kist), nauwelijks onder de huidige oppervlakte. En men zal vroeger toch ook wel tot 1 m diep begraven hebben. Daar ter plaatse is dus 'omstreeks lm', grond weggespoeld*. We vermoeden, dat dit wegschuren van de bovenlaag vrij spoedig een feit was. Uiteindelijk heeft men slechts de zuidelijke delen van het Verdronken Land heringepolderd (Crabbendijcke vrij spoedig? Rilland en Bath in 1773 de laatste dorpen op een geheel -nieuwe plaats; zie kaartjes). In de verte, ongeveer 1 km uit de dijk, zien we zwarte strepen in de vlakte. Dichte rbijgekomen, herkennen we ze als baksteenfun deringen. Soms nog treffend duidelijk tekenen zich de contouren van huizen af; we .zien zelfs indelin gen in vertrekken; we zien vierkante en rondeto rens HET VERDROMEN THOLSENDE. Lang hebben we in onzekerheid verkeerd, welk dorp dit nu was. Yersekenaars spreken slechts van "Het Kerkhof"; wij dachten een poos aan Coudewerve, maar dat lag pal oost van Yerseke. Er werd ook geopperd, dat het Nieulande kon zijn*. De thans'bijgevoegde kaartdelen van Christiaan', Sgrooten van 1373 en 1392 geven iets van een oplossing. Sgrooten moet de kaart van Jacob van Deventer hebben gevolgd; men' twijfelt" aan voldoende eigen' waarnemingen. Het lijkt ons toe, dat de handgetekende kaart van 1392 een aanvulling en verbetering is van die van 1373» Het K.N.A.G. heeft de kaarten van 1373 laten facsimileron (on gekleurd). De kaarten van 1373 bevinden zich in de Koninklijke Bibliotheek te Brussel; die van 1392 in de Biblioteca Nacional te Madrid. 31 Grootste hoogte 30 cm Voet breed 14 cm. Breedte bij uitsteeksel 13 cm. Dikte 16 cm. Kalkzandstenen boogfragment van een raam uit de voormalige kerk (of van de kapel) van Tholsende Gaaf bewaardgebleven mooi gotlpLsch profiel.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 18