50 de kinderen van Jozias in 1781 voorkomt in het weesboek van Brigdamme Uiteraard is het zeer interessant, de hele wees akte te lezen en er aantekeningen van te maken. Wat ons nu slechtsbezighoudtiss levert hij ons gegevens, die ons in staat stellen, ons onderzoek voort te zetten? Inderdaad. Er worden namelijk twee voogden genoemd, waarvan één iss:fPieter Gide- onse, woonagtig bij Oost Zouburg, oom van ?s vaders zijde:r Dit is dus een broer van Jozias. Te Oost-Souburg kunnen we nu ons onderzoek vervolgen. Dit kan ons dan zijn doopdatum en zijn ouders opleveren. Hier beëindig ik mijn beschrijving van de werkwijze bij het genealogisch onderzoek.Natuurlijk ben ik niet volledig geweest, daarvoor was het ook slechts een voorbeeld. Wanneer u zo enthousiast bent geraakt, dat u al met een genealogisch ond.erzoek bent begon nen, hebt u dat ongetwijfeld al bemerkt. Telkens komt u^voor nieuwe probleempjes en problemen te staan. Om die op te lossencombineren en deduceren. Veel succes 1 WISSEMERKE JeW„P. CORUELISSEN TOCHT NAAR HET VERDRONKEN LAUD van Zuid-Bevel and (Vervolg van .blz. 52) We moeten eerst even die denkrimpel wegvegen over wat we beweerden op blz. 50 bovenaan, over drenke lingen die Pi lips de Schone op hot schor liet begra ven. We geven hier de juiste tekst van het gewraakte artikel (lilde capitle, art.12), augustus 1495s :5 Item dat als eenich meynssch in noode van watere -es, zoo mach een yegelijck dien uuythalen ende hel- -pen, up dat hy mach, ende blijft hy d.oot, zoe sal men -nederleggen ende niet van daer d.oen, voor die tijt -datten die rentmeester, zynen stedehoudere, zynen -dienaer oft scout ende scepenen van den plecken ge- -scouwet zullen hebben, dewelke scout ende scepenen 51 O O

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 28