56 -'dmr ter plaatse "overgeslagen" in schuitjes, liggende ■'in bovenbedoeld kanaal, om vandaar verder vervoerd be "worden. Daar bovenbedoelde arm der Schelde op Neder lands gebied lag en het kanaaltje op wat men thans "'Belgisch gebied noemt, is het licht te begrijpen, dat "'daar ter plaatse een handige smokkelhandel ontstond» Aan een en ander dankt de plaats waarschijnlijk haar -onbsbaan, maar zeker haar naam en wapen." Een ander sprekend wapen met land schap is dat van V/estdorpe (fig.VA)» In azuur een landschap, bestaande uit twee huisjes met een torentje, een molen, een boom en een waber; beschenen door een stralende op gaande zon, alles van goud. De zon komt op in het Oosten; ten opzichte daarvan ligt het dorp dus in het Westen. Vernuftig gevonden, maar heraldisch om be huilen. Een (schrale) troosb- Zeeland is niet de enige provincie met zulke groteske wapenfiguren. In Zuid bolland is een gemeente met nog verhevener beeld. De plaats heet ^bbenbroek. U voelt het zeker al aankomen9 Ou een fraai rood veld een broek van zilver» (Lange rijp je s) De na.am betekentbroekgronden (—laag, en dra.s— sig' land) van de abt. Vroeger bezat het plaatsje dan ook een ander wenens In azuur een schuin geplaatste sneer, tiaar ja, dat was geen sprekend wanen, nietwaar?? Dus"komaan, weg met het ouderwetse kabinet en een" mo dem dressoirtje er voor in de plaats. Doch genoeg hierover. In het volgend nummer hoop ik met u dib genre wapens te behandelen» og enkele van OHDEL.: DDI CJCHHISTIAANSeN 59 MUHTVONDST TE GOES Omstreeks 1520 vond.een bewoner van de hofstede, ge legen aan het z.g» Spookwegje een wegeling tussen de ïïeernisseweg en het'Valckeslot het veiliger, zijn spaarcenten te begraven. Hij ging in huis en koos geen houten kistje of lin nen zakje, maar een stenen kan, die beter kon tegen de natte Zeeuwse klei. Op het eind van de wegeling groef hij een gat in de grond, zette de kan-er in, legde een tegel op de mon ding en maakte het gat dicht Waarom de eigenaar de schat niet meer opgegraven heeft, zal wel altijd eer- onopgelost raadsel blijven» Aan die wegeling lag een hofstede met weilanden en bouwgrond. Hieraan was ook gelegen een vluchtheuvel vandaar de naam Bergweg waarop een bruine beuk stond; deze moet een 25 jaar geleden verdwenen zijn. Men noemde de wegeling "Het Spookwegje" omdat het daar geregeld spook te, en de mensen uit 1520 geloofden daar nog aan. De ingang van het wegje is nog te zien op de Heernisseweg, waar nu het pakhuis van de fruit handelaar Corstanje is; nu afgesloten met een hek De rest van de wegeling verdween, toen in 1959 an volgende jaren de gemeend jk (,lA xfxgrjt

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 31