MMv V-tt3\*X DRINKKA Nw a ar i n d e schat verborgen was tekvd - schrijver) 'Middellijn "bodem 7?5 cm; hoogte ca 19 cm. Slechts de onderkant (zie stippellijn) is er nog. de kan is grijsbruin van kleur en wordt "Schnelle" genoemd. Vermoedelijk ge maakt in Eigelstein's werkplaats in Keulen. 'V?/ Afbeelding (tekening v.d. schrijver) van een munt,: die in de kan z-at; DUB BR La STULVER van Filips de Schone van 1504 van Brabant, geslagen in het Vrijthof (Vrohof) te Maastricht 2eldzaam VocngMjde Gekroond wapenschild met vijf kwartieren in" parel cirkel zonder meer. Omschrift PHS-:-DBI-:-GRA-:- ARCFÏD -;-AVSTR-;-D'üK-:-BTRG-i-BR (Philips bij de gratie Gods aartshertog van Oostenrijks hertog van Bourgondië' en Brabant) 5e_e_rzijcLeVierpas, waarin een kruis me t zespunt ige ster (wapen van haast richt) OmschriftMO-;k RG-;-TRALFCTII-:- VR0HEF-:-1504 (Zilveren munt (geslagen in) Tri c htVrij t hof ware grootte. Bovenstaande notities eveneens van de schrijver. Goes het nodig vond, een nieuwe woonwijk (Randwijk) aan ■te leggen met een sportterrein. Door de graafwerktuigen en verdere moderne machines werd de kan met de spaarcenten naar boven gebracht, waarbij de bovenste helft werd afgebroken en met de bodem naar boven half boven de grond bleef zitten. In april van dit jaar vond een s chooljongen, 'wonende aan de Louise de Colignystraatwaar vroeger de wege- ling had gelegen, bij toeval deze kan. Ze lag langs de tuin aan de voorkant van het huis tegen het sportter rein 'aan, onder de struiken. Bij inspectie bleken onder in de kan munten te zitten. Daar bij" ze niet gemakkelijk eruit kon krijgen, sloeg hij zoals gebruikelijk jammer genoeg de kan kapot. Dat de munten in de kan bleven zitten, werd veroor zaakt door het kopergroen; ze waren tot een bal aan- eengekit (De zilveren munten waren toen ook al gele geerd met koper) Br kwamen zilveren en enige koperen munten uit, in totaal 112 stuks, die bijna onherkenbaar waren, omdat ze bijna helemaal overdekt waren met kopergroen. Nadat de munten schoongemaakt waren, bleken het mun ten te zijn van Filips de Schone 1482 - I5O6" en van Karei V 1506 - 1515 (minderjarig); groot vierlanders, enkele halve groot vierlanders, dubbele stuivers, stuivers (Patards); de koperen munten "waren mijten of zwarte corten- Alle munten waren van de Zuidelijke Ne derlanden, geslagen in Brugge en Antwerpen, Brabant, Vlaanderen en Maastricht (Vrijthof). Deze laatste^zijn zeldzaam. Enkele munten waren nog geklopt met het wapen van. Kampen. Bij bestudering van zo!n groet aantal munten, die tijdens een korte tijd in omloop waren, staat men ver steld, hoeveel deze munten, onderling verschillen, als men alleen maar kijkt naar soort, muntplaats, jaartal en omschrift. De jongste munb tevens de enige buitenlandse was een halve groob van Hendrik VIII 1509 - 159-7 van Engeland; ze is van het jaar 1520. Uit het feit, d^b de begraven schat alleen uit stui vers en wat klemg^Id bescuid en docr de afwezigheid i:q LH j icot r-

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 32