KR 62 munt geeft hier een indruk van, hoewel het stencil op dit formaat geen juist "beeld geeft. Daarom maakten we een vergrote afbeelding van een specimen uit eigen verzameling; jammer genoeg in de munt nogal sleets en dus verre van ideaal te noemen. GROAT OR LONDON Edward IV, 2de rege ring, 1471 - 1483- (zilver) KEERZIJDE - OmschriftPOSVI DEW ADIVTORE(M) ÏÜSW CIVITAS LONDON d.i. Ik heb gesteld. God tot mijn helper. Sta.d London. De R van Posui is onleesbaar; ervoor staat mogelijk het muntteken (ook on kenbaar) Het weglaten van de m van adjutorem is aangegeven met een De voorzijde van deze munt toont een naasu byzantijns borstbeeld van de vorst met als 'omschrift EDWAR DEI GRA' REX ANGLS (Edward, door Gods genade koning der Angelsaksen) erachter een viertal ontbrekende letters (jaartal Hier volgt ten overvloede nog een soortgelijk alfabet (Y is ons onbekend; I is ook J; V is ook U)s .KtADENDAiviin A. DE DOP 63 10CZI' NIER HET VERDRONKEN LAND van Zuid-Beve1and (Vervolg van blz. 32) Tot voorlopige afronding doen we een globale tocht aan de hand van de gegeven kaartjes. Enkele opvallende 'zaken eerst. Reimerswael is lange tijd een eilandje in de woeden de baren gebleven We hopen hierop terug te komen in de derde jaargang. Een merkwaardig punt is Yersicke Oirt, bij Geenssen Tolhuis geheten. Daar was in oorsprong de tol ge legen voor heen- en retourvrachten naar en van Ant werpen. Tussen de 'regels door kunnen we lezen, dat de Costerschelde DE Schelde .was als we dit al niet bevroed hadden uit de ligging van de Zeeuwse en Westbrabantse havensteden: Middelburg, Veere, Zierikzee, Goes, Reimerswael, Tholen, Bergen op Zoom. In zuidelijk Zeeland vinden we vóór 1500 geen zulke belangrijke plaatsen, uitgezonderd. Sluis c.a. en misschien Hulst. De ligging van Yersicke Oirt, zó ver in het noorden^ doet ons ietwat vreemd aan; zou die tol niet net zo goed in de buurt van Agger hebben kunnen liggen? Zou hier de aloud.e angst voor de Vlaamse pira.ten en de nabijheid van Bergen op Zoom als vesting een woordje hebben gesproken? Zelfs in 1638 zijn Woensdrecht en Ossendrecht haven plaatsen; naar het ons voorkomt was de laatstezelfs belangrijk. "Wat te denken van de sterk verschillende ligging van de verdronken d_orpen bij de beide Sgrootens en bij Geenssen? Mogelijk vinden we nimmer het juiste antwoord. Liefst zouden 'we landmeter Geenssen alle eer gunnen van exactheid maar Sgrooten was bijna tijdgenoot van de; ramp van 1330. En vergeten we voor al niet, dat Sgrooten opdracht kreeg van Alva,- een soort militaire stafkaart te vervaardigen J Er moet een aannemelijke middenweg zijns Geenssen is betrouwbaar zeker voor de zuidelijk ge legen dorpen; men kan die vandaag nog exact in kaart gr an "'Tenger (afgezien van de na 3r?' 3 or nieuw

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 34