Miit f v. KAMli 9 m 4\ 'f 66 - VpJ Tholsend e tuk "baksteen met aan drie zijden ingesneden figuren 5 4 T h c 1 ieel van een houten kam. 1/1 e n d e Olie 1 ampje dat kan staan en hangen, "nhcud c o 20 cc. 1/2 6? COUDEWERVEla 1521 geen berichten meer. 1518 12 scueao CREEE. Geen bericht meer na 1525. 1478 2-7 scira 1506 2 scuta 10 stuf 1491 2 scuca 15 sbuf DLDGELEE. 152; laatstgenoemd. 1495 12 scuta. E VERSWEER^ 1550 laatste bericht. 1405 5 scute 1475 8 scuta 1474 8 scura 42 stuf HINKELSNOIRO. Laatste melding 1555» 1440 5 scu~a 1505 4 scuta 1479 8 scuta 1551 5 scuta 26 stuf HlhÉELREPOLlER (bij Kruiningen; heette hieuw Capelle 1480 5 scusa 1548 2 scuta 1501 5 scuta GRABBELDECE. 1552 meldt het overlijden van de pas toor. ras in 1559 kemt er weer een nieuweeen monnik ven heb Zlooster ten Zande (Eloosterzande uit het bisdom Doornik, In 1567 wordt aangesteld een monnik uit Ier Does (Brugge). Er is dat jaar weer sprake van een overstroming. 1488 c scuta 11 stuf 1559 6 scuta 12 stuf 1491 "I scuta 11 stuf 1567 7 scuta 1552 6 scuta 12 stuf CROIhGiDlh, Pn 1545 heet het ::Deze kerk is zeer verarmd door overstroming door water:ï. 14pm p scura 20 stuf 154-7 1° scuta 148'"" 4 scuba 1564 12 scuta 1547 10 scura CAPELLA LIEUT KEUIhlhGEL 1441 24 sera LODIJOK. In 1550 wordt een nieuwe i>astoor geïnstal leerd. Echter na dit jaar-geen berichten meer. Er si aas bij "Betaald wegens overstroming slechts 5 s cut af. 1485 4 scuta 1522 5 scuta 1492 5 scuta 1550 .5 scuta IvIlSRE. In 1529 laatste bericht. 1419 5r scuta 1525 20 scuba 1510 2C scuta hYEEERCKE». In 1550 verdrenk ook hier do pastoor.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 36