Un scufca 1499 3 scuta 20 stuf' 68 Er staarpnog wel berichten genoteerd tot 1553s na er is,c1-at bieuwerkerk on Schouwen n1 scu5a 20 sfcuf 1523 2 scut? 1503^1 scute NYELANT. Berichten tot 1529. 1484 26 scuta 1505 10 sen te wn p-m-am R an 1488 4 scuta hö sfcuhb £ufAe?£l™ -L5L-, 0ÜBJ2DINGHSN. gericht tot I525Ï bo °eVeD ,reidea' ^1500^4; scuta 2 3 stuf Inundatie 1530 vermeld. In 1533 "Omdat de ke_.ii. door overstroming zo verarmd. is5 d_at de vreezere pelesting niet betaald kon werden, (is'de aanslag? tot hec laed weer bruikbaar is, tijdelijk 8 scuta11. 1405 ov scuta i486 52 scuta 1477 2.7 scuup 1559 4 scuta De_berichten gaan d_oor tot 15^1 RlJLAED. Tot 1529 gemeld. 1504 12 scuta 1529 10 scuta SC0UDEE. Na 1530 geen berichten meer. o scuta 1515 12 scuta SlnjiNVijZHï.Tv Laatste bericht 1525 - j^zj.4^ genua THOLSENDE1522 1 a at s t g e no e mei 1405 scuta 1474 20 scuta 1419 8 scuta 15Ö4 20 scuta RAiaSCAkELLELaatstgencemel in 1509 -1504 2 scuta "V ALlvE NIS SENa 1530 geen bericht meer. I5O8 8 scuta 1511 15 scuta OAPeL.LA GAwEGHE 1497_^2 scuta 12 stuf 1505 6 scuta 12 stuL WEERDE, Laatste maal in 1553- In 1540 staat er "De plaats Waarde is door grote over stroming verslecht, zodat slechts scuta betaald wordt". En in 1547 "Omdat ae kerk verarmd. is5 12 florena C'arcli (=Carolusguld.ens3 clwzguldens van Karei V)::, 1405 3 scuta 1504 16 scuta 1479.6 scuta 1553 12 florena CAPuiLLA YRSElfECRBAM, In 1540 sprake van inund.atie Laatste bericht 1561. 1525 2 scuta. 1561 3 scuta 1540 1 gouden leeuw (=44 stuf) B_JliALvE Reimerswael blijken Agger. Bath, Hinkelcnoord ieuwkerke en Yersekend-ra in 1530 ook niet meteen vcer ge ecl van cle kaart te zijn verdwenen. kwade:ydajmme a de boo

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 37