10 De rode burcht heeft betrekking op het feit, dat het plaatsje in 1574- tot stad werd verheven. Beschrijving? In goud een golvende dwarsbalk van azuur, waarop staande een burcht van keel, van boven vergezeld ven twee adelaars van sabel /en van onderen van een dubbele adelaar van hetzelfde. Westkapelle heeft waarschijnlijk de drie burchten te danken aan een sage, waarin vermeld' staat, dat de Griekse halfgod ïïerakles daar een kasteel en een tempel had gebouwd. He raki es was een degelijk man. In zijn vac anti eve rb lijf aan zee vergat hij niet, zijn godsdienstige plichten te vervullen. Blazoenerings In azuur drie burchten van zilver, elk met een verdieping van goud, staande op een schildvoet, eveneens van goud. Het schild wordt gedekt met een gouden kroon met elf parels.(afb.26) Uitvoerig is het wapenfiguur in het blazoen van Oostburg» U ziet een volledige burcht met een hoofdtoren en twee hoektorens, waarop twee wach ters zich onledig houden met heb blazen op een hoorn; heraldisch aldus? In zilver een burcht met twee hangtorens van sabel, fig. 26 fig. 27 11 waarop twee toegewende horenblazers van hetzelfde, alles op een losse grond van sinopel, in het schildhoofd vergezeld van een balksgewijs ge plaatst zwaard van zilver met gevest van goud; het schild gedekt met een gouden kroon met veer tien parels, (fig. 27) U zieb het zeker wel: hier is ook gezondigd te gen de regel J Het wapen is ontleend aan een stadszegel uit de 15de eeuw, vandaar de uitvoe righeid van het wapenfiguur, dat hier uiteraard niet zo tot zijn recht kan komen. Uit de afbeeldingen hebt u kunnen zien, dat de meeste burchten worden voorgesteld als een toren. Toch komt de toren als zodanig ook voor in de heraldiek, doch daarover een volgende keer. OUDELAUDE CJCHRISTIAANSEN UIT DE OUDE-BOECKEN KAST In het nummer van juli 1961 mocht ik u reeds een en ander vertellen over het opzetten van een genealogisch onderzoek, terwijl u in beide volgende numme:?s van 1961 een resultaat hebt kunnen lezen van mijn eigen onderzoek. Om de manier van werken verder te verduidelij ken, wil ik u thans een voorbeeld geven van heb opstellen van een stamreeks. Hierin zijn verschil lende mogelijkheden en moeilijkheden verwerkt, zo als ik die bij mijn onderzoek tegen kwam. Ik maak u er op attent, dat alle namen en data hierna genoemd fictief zijn Dit moest, om alles in één ff amilie'" te kunnen combineren. Als voorbeeld kiezen we het opstellen van een stamreeks voor een zekere P.J.F. Joziasse, die ons daar om heeft verzocht. Eerst vragen we hem dan om zo volledig mogelijke gegevens over zijn familie. Die geeft hij ons 'als volgt op

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1962 | | pagina 8