- 20 - soude verleenen; gelijk wij de Eer hadden daar komende, in Een der beste vertrekken door Een Edelman te worden inge- lijd, en wanneer wij na Een weinig vertoeving in hetselve geweest waren, hadden wij de Eer, dat Z.H. na ons toe kwam met zeer veel vriendelijkheid, in de tegenwoordigheid van den Ambachtsheer, uit wiens gelaat en verscheiden bewegingen zeer wel bleek, hoe ongern hij dén kerkeraad niet alleen in alle tijden en gelegentheeden maar byzonder in sulk Een plegtige commissi daar zag." De breedsprakige toespraak door den dominee, 2 volle,blad zijden, werd volledig opgenomen,. De Prins antwoordde kort-, waarop ds. Bennet weer bedankte. De bedoelde Ambachtsheer, die de hoge gast in het toen nog bestaande echte "Slot Der Nisse" ontving, leefde blijk baar op gespannen voet met de predikant en met de kerkeraad. Het was Gilles Cornelis van der Misse, die (schrijft Kouse maker) het "Noblesse oblige" dusdanig uit het oog verloor, dat van die tijd af de luister van het geslacht Van der Nisse is verloren gegaan. (Misschien vergiste Kousemaker zich een beetje in de XVIIIde eeuw en de naderende Franse Revolutietijd, die al schaduwen vooruitwierp! Opm. De Boo.) Kousemaker somt ook nog op, wat er in de kerk zo allemaal aan beelden nog te zien is; geeft een vrij complete lijst Van predikanten en baljuws en somt nog enige chirurgijns, secretarissen en schoolmeesters op. A. DE SMIT OE ZUIDBEVELANDSE DRACHT UIT OUDE REKENINGEN Al snuffelend in oude kerkerekeningenkwam ik een hele rist benamingen van onderdelen van de Zuidbevelandse dracht tegen. In de oude rekeningen is met geen mogelijkheid iets van verschil in de latere drachten te onderscheiden: we houden het op een dracht tot ver in de vorige eeuw. Na 1850 komt schoorvoetend een verschil in religie ook tot - 21 - uiting; de letterlijke ontplooiing hiervan komt na .1890. 1793. Voor het verstellen van een Rijglijf Een paar vrouweschoenen Voor 4-^ el Baaij a 19 stuivers Voor 2 witte mutzen Voor 5 ellen Lijnwaad a 12^ stuiver Voor Een Keurs 1795. Voor een paar kinderschoenen 1797. Verkocht een paar goude stukke 1801 Een stuk ruijg grove stof) met roepgeld 2 paar klompjes een stuk broekstriep, 5 ellen (mnl -'stripe' streep; ook in geweven stoffen) 5 stukken roo damasten doeken 6 paar vrouwe kouzen 12 dito groote mans 12 dito kleijnder 12 dito kleijnder 4 dito kinders ^12 dito Me ijsjes Aan Jacobs van Rotterdam voor incoop van linne, Carzaaij, en vries, per quitantie met de vragt (mnl 'karsaai' grof gekeperd laken) ('vries' zeer dik laken: Vriezevest) Een paar schoenen 40-g- elle gestriept bont 41 elle Zwart linde (=linnen) 6 gros knoopen (wellicht: benen kn.) 2 paar schoenen 38 ellen baaij a 12 3/8 st. een stuk manstof 5 paar vrouwe kouzen 4 paar schoenen 5 mutzen en lagette (Het Zws Udbk geeft voor "lagette": fijn wit linnen strook aan de tupmuts; hieraan is de tupmutskant genaaid.) 0. 0. 0.1 0. 0.1 0. 0. 2.1 4.1 0. 5.. 7.1 0.1 1 t 0.1 o. 0.1 3 4 6. 0 4. 3 3. 6 0. 5 9. 7 6. 8 7. 2 8. 8 1. 1 2. 1 6. 3 3. 0 6. 0 1. 0 9. 0 4. 4 8. 0 30. 9. 8 0. 4.1 2.1 0.1 0.1 4. 5.1 0.1 0.1 0.1 6. 4 9. 6 8. 3 4. 0 5. 0 1 3. 9 3. 0 9. 8 2. 8

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 12