HEYNKENSAN T (Hier staan voornamelijk Poldernamen genoemd.) Cornelis Anthonisz. baent 2 gem 16 R weye, liggende in de Plaete en noch 2 gem 74 R weye en zaylant. Errnent Lenaertz. baent tsamen 5-g- gem 44 R zaylant. bJilleboert Lenaertz. baent 2 gem 32 R zaylant. Gillis Cornelis Brouwer heeft in erffpacht 3 gem 16 R zaylant; noch 5 quart 31 R. Cornelis Meusz. baent in d'Auwelant 1 gem 18 R zaylant; noch in üiesterguyt 1-g- gem 108 R. Cornelis Dierickz. baent in den Zuytsack 1 gem 18 R zaylant. Uilleboert Lenaertz. baent in Pierkenspolder 1 gem zaylant. Errnent Marinusz. baent in de Stelle 5 quart zaylant. Cornelis Ingelz. baent quart zaeylant. Mathys Balten Smit baent; 1 gem 20 R zaylant. 'T SERABB EKE R C K E Bob Cornelisz. Aendyc baent 1^ gem 25 R zaylant, genaemt Gandholffs-meet. (Het Sint Gandulfusgilde te Goes was het gilde van de timmerlieden aldaar; misschien was de hoek grond eens. van dit gilde geweest.) - Idem baent noch in Floris-houc 2.jt gem -g- quart weye. Lenaert Janssen baent 1gem 48 R zaylant. Idem baent noch 1 gem 5 R weye. Cryn Ariaenz. baent in Floris-houc 1-g gem 8 R weye. (Buiten de hiergenoemde Florishoek, is ons een Floris- hoek in Baarland bekend.) - 27 - Jacob Jacobz. baëntt'samen 3 gem 54 R zaylant. Cornelis Janssen baent in Glimpers-houck 2\ gem 13 R weye. t Sr GEERTSPQLDE-R (De Heer Geertspelder ligt in het noordoosten van de Heerlijkheid 's-Gravenpolder; in 1756 werd de Willem Anna Polder aan de Biezelingsche Ham er tegenaan ingepolderde Jacob Claesz. baent 1-g gem 35 R zaeylant. t S E R H E Y.N SK I NDE RE H Cornelis Ariaenz. Vleeshouwer baent 5 quart weye. IERSICKE Cornelis Geertz. Duerloo baent 6 gem 112 R zaylant. 3 gem zaylant. 3-g- quart zaylant. 4 gem 22 R zaylant. Sinte Barbelengilde gemeens 1 gem weye. Marinis Cornelis Jugelinck baent 5 quart 13 R weye. BIB UVRELANT (=Kwadendammeomdat Baarland.al genoemd staat.) Ariaen Ariaenz. baent 400 R zaylant. Rocus Pierz. wedue baent 1 gem zaylant. CAPPELLEN Ih,.t OOSTAMBACHT Job Huybrechtz. baent In 't WESTAMBACHT; Ariaen Willemssen baent C 10 E T I N G H E N In 't N00RTAMBACHT s Het Hollands Houcxken; Herrent Pierz. baent Pieter Janssen baent met 26 -

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 15