- 28 - {Het verbaast ons, niets te vernemen over een hoefje, "Agnietjeshofgenaamd of over grondbezit, waarop later dit hoefje gebouwd is. Volgens mededelingen van Ko Beulens (1902-1972), gedaan in april 1964, was dit Agnietjeshof gelegen aan het Langeweegje pal zuid van het spoorwegstationnetje Kwadendamme, waar Pier Verbeem en later diens zoon Marien een klompenmakers- bedrijf annex fruitkweker ij hadden tot omstr. 1945. Toen werd er het uienverwerkingsbedrijf van de Fa. ÜJ. de Koster Zn gevestigd. Tot omstreeks 1950. had de gevel aan het Langeweegje nog het uiterlijk van een hoefje In één van de volgende rekeningen van het klooster wordt gesproken over bezit aan "Langewegelinck"Daar zou dan deze plaats mee bedoeld kunnen zijn. Maar dan blijft merkuaardig, dat de Agnietjeshof in de OUDVREELANDpolder lag, terwijl eerder grondbezit in de NIEUWVREELANDpolder gemeld staat.) WISSE In UILLOUTSPOLDER: Oan Oacobz. Haij baent 5 gem zaylant. (De liJilloutspolder ligt in het westen tegen de Stelsche Dijk aan en bijna tegen de grens met Ovezande.) In de NISSE STELLE: Cornelis Crynsz. wedue baent 2 gem zaylant. Idem baent noch 1 quart dijcx om 12 gr(oten). Oan Crynsz. wedue baent in *t Ronde Polderken 1 gem zaylant. (Nissestelle ligt westelijk van Baarlandstellede 2 stukken Stellepolder grenzen aaneen. De Ronde Polder (die rechthoekig is!) is een klein poldertje, waarin." de grote hoeve "De Mooije .Staak" thans als een lege cocon in het landschap ligt.) In D'AUUiE NISSE: (rondom het dorp?) Lenaert Franssens erffgenaemen baenen 1^ gem 12 R weye.. - 29 Willem Oanssens wedue baent in Schachstreke 2 gem 100 R weye. (Op de kaart bij de koopdag op 9 dec. 1910 van "De Mooije Staak" staat het woord "Schagstreken" aangege ven op omstr. 500 m noordoost'van de Ronde Polder.) Idem baent noch 2 gem .1 1uart zaylant. Geert Pierz. baent 5 gem 35 R weye. Jacob Huybrechtz. baent 3 gem 1 quart zaylant Oan de Hollanders wedue baent 1 gem weye. Blaes Blaessen baent 3 gem quart weye. Oonghe Oan op de Plaetens wedue baent: 6 gem 97 R zaylant. VERN0UENH0UCK (westelijk van het dorp aan de oude Grindweg naar Heinkenszand) Jacob Stepper baent 2\ gem 20 R weye» Oacob Andriesz. baent 5 quart weye. Oan Hugenssen baent 5 gem 40 R weye. DANIELSH0UC (noordwest van het dorp): Adriaen Oanssen baent 2 gem zaylant. In WEjBTERHUGENDYC: (Zuid van de Zuidweg ligt 1 Huigendijk1 zie Gemeente kaartje Nisse, uitg. Suringar Leeuwarden 1866.) Oob Cornelisz. Aendyc baent tfsamen 9 gem'50 R; waaronder 400 R, genaempt "den Hayman". Miels Mertenz. aen den' Zuytwech baent t'samen 6 gem 1:.b R. (De Zuidweg is de zuidelijke weg van Nisse naar 's-Heer Abtskerke 0 V S A N T Ariaen Oacobz. baent in Verlorencost(polder 1-j gem zaylant. A U U E L A N D E> Franschois Dingnus baent 2 gem quart zaylant. Frans Stupelaert baent 1 gem quart zaylant. In 't PLATSCH0R (in het noorden van de Heerlijkheid): Pier Cornelisz'. Lokers baent gem zaylant.

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 16