- 39 - - tocht geweest naar Noord-Beveland. De laatste overval. De kruik gaat zo lang te water, tot ze barst. Dat gold uiteraard ook voor Dan Catoen. De overval, die voor hem de kruik deed barsten, vond plaats in de nacht van 16 op 17 maart 1802. 3an bevond zich met zijn kornuiten Francis-flertens, Modes- tus van de Perre, Dan van Luik en Pieter Adriaansen Cherlé in de omgeving van Kapelle - Wemeldinge. De vorige nacht waren ze namelijk aan de zeedijk achter Wemeldinge geweest, om daar te wachten op Pierre Battu en Zwarte Toon, die met een schuit zouden komen, met de bedoeling, gezamenlijk naar Tholen over te steken. Het was de opzet, daar een boerderij dicht aan de zeedijk te overvallen. Haar Pierre Battu en Zwarte Toon waren om één of andere reden niet op komen dagen, zodat de tocht niet door kon gaan. Voor de nacht van 16 op 17 maart was de keus gevallen op de boerderij van Willem van Dijke in Tekenburg, in de buurt waarvan ze zich die dag waarschijnlijk hadden verscholen. Tekenburg was gelegen op enkele kilometers oostelijk van Kapelle aan de rand van de moeren. Ook bfj Willem van Dijke weer de gebruikelijke manier om binnen te komen: de deur van de aan de woning vastgebouw- de bakkeet werd opengeramd met een boomstam, die uit de dam van de boerderij werd gehaald, zodat de mannenbroeders als het ware met de deur in huis vielen. Willem van Dijke was door de herrie al galarmeerd en in de keet aanwezig om zich teweer te stellen. Hij zag zich zioh genoodzaakt, zich terug te trekken in het achter de keet gelegen ver trek en deed zijn uiterste best, de tussendeur dicht te houden. Dan Catoen hield er meestal niet van om veel tijd te "verliezen: enkele schoten dwars door de deur zorgden ervo'or, dat dit verzet snel gebroken werd. Willem van Dijke werd hierbij trouwens op twee plaatsen aan zijn arm ge wond. Toch was dit op zich. nog geen aanleiding, zich. maar over te geven, want: "Gemelde Willem van Dijke., met eenigen der zelve bende daarop aan het worstelen geraakt zijnde., door hen. ein delijk is overman, naar buiten gesleept, en na dat .HE.T El£N RocMSTftM OP£NG£K.»mC r 1 1

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 21