- 48 - Op p. 28 legden we hst Langeweegje te Kwadendamme in de Oud-Vree landpolder. Terstond na het afdrukken, zagen we de fout: het Langeweegje ligt geheel in de SLABBEKOO RN POLDER. Tot troost van de bewoners zij meegedeeld, dat dhr. j. BIT TER te Goes de naam "Langhe Weg" In het Goes-se Archief ont moette op dato Augustus 1547 i Nu heeft ook s-Gravenpclder een 'Langeweg', doch die kan het niet zijn. Het archiefstuk gaat over een geval van beledigingiemand aangedaan die was gaende var* Baerlant naer de prochie van sgravenpolder en beledigd werd "comende doer de langhe weg". Op ueg naar 1 s-Gravenpolder kan dit alleen maar het huidige Langeweegje in de Slaboekoornpolder zijn. Uoor een landu/eg1 een zeer oude naam! P. 43» VrouwenpolderVrouwenstelle zijn een oude T WE EDE naamvals-n. AAN ONZEN 'ZEEUlüSCHEN VLIEGER A. VAN DER POEST CLEMENT Dries - je bent een drieste kerel dat je t was, dat wist ik wel» - t Zeeuwsche bloed stijgt graag ten hemel, maar het vreest, als t moet, geen hel. Strijden tegen zwakk're krachten geeft een roemloos resultaat - maar te vechten met een sterk'ren, siert den waren luchtsoldaat Wenden - keeren - rollen - went'len, door de wolken langs den grond Pijlsnel laag en hoog te klimmen, waar geen vijand je ooit vond. Daarmee toch je doel bereiken en je opdracht te voldoen - is het werk van een "kerel", rijp van Kennis, rap en koen. Dries je bleef voor ons behouden, je familie en ons land. Als je in 't "verkeer" gaat vliegen, word ik vast je vasten klant! (Middelb.Crt 1b 3UNX 1940) Ha-Vee-Uee. - 49 VONDSTEN VAN HET-VERDRONKEN LAND VAN REI fl ER SU A AL De leider van een kudde gravers uit Bergen op Zoom (een ploeg; van 8. tot 10 mannen en vrouwen) zagen we in 1978 grote fragmenten uit het slik oprapen van een pel grimsinsigne van.OLV van Amersfoort. Deze nazomer ontmoetten we-enige malen dezelfde Belg, die wel zal 'doppen1al gaf ie voordat ie toevallig met het', mooie weer. een paar dagen vrij had genomen, bezig met eenmetaaldetectorDaar zo'n ding zelfs boven een plasje water giltr gaven we hem de raad, dat ding maar- in stukken-te breken en'weg te smijten. Hij zei echter, dat het een dure was 800,--), waarmee hij'dit jaar en het jaar tevoren toch wel aardige vondsten had gedaan. Hij toonde ons een groot,- misschien Bourgondisch, sterk gecarrodeerd en een loden geweerkogel,die hij die middag had gevonden. Het vorig jaar had hij een - pelgrimsinsigne gevonden van Sint Ooris.die de draak doodt, een-medaille met een Christuskop-en: de lettere alpha ;enIomega; enige versierde koperen knopen en wat sieraden, klaar nu was het, volgens: hem "gans gedaan". Ook- op Tholsende en Valke nis se waren geen vondsten meer gedaan-. Zijn detector' had hem va lie err wat oud roest en prikkeldraad bezorgd. :- Dei eigen .vondsten beperkten zich vorig 'en, dit- jaar tot een splnsteen, een voet van"een bestoken 'vaasje' met', bladopleg (zeer fragmentarisch)., weer een gfoot gedeelte van een grape, enkele koperen ringetjes. In 1978 vonden we op Nieulande handenvol loodstrip van bias In lood en ook wat glas. Thuisgekomen hadden we 'hoop op een "beetje te reconstrueren geraamte', maar na enkele dagen lijmen, met 2-componsntenlfm om de gevouwen en gebroken strippen te verstevigen, konden" we nog maar" weinig vaststellen. De' hoeken waaronder de strips waren aaneengesoldeerd correspondeerden met de hoeken van "delen ruit, parallellogram en trapezium, omtrent 11 0en 70". De ruiten waren ongeveer 9, x "9 cm? een trapezium had "even wijdige zijden van 9 en 4 "cm, bij een. hoogte van 4f cm; een parallellogram mat 8x2 cm met een hoek van 75°. Uit de

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 26