zeeland van pe com pagnie.. adelstano verheven, maar. 4& ZEEUW5 JAARTALLE NBOEK IN PR£NT- 15 99) PE £M£ STAD NA 0£ ANDERE VOELDE ZICH GEROEPEN EEN MOOI STADHUIS TE LA TEN BOUWEN DEZE IS VAN BROUWERS HAVEN EN KWAM IN 1^9 TOT STAND. HET 3TAAT ER, THANS NOG als een HERINNERING AAN DE VOORSPOED, Die HET STADJE IN WE VOÖPL£y E pE- R.IODR MOCHT BCU£VEN. IN HET «JAAR jéoX WER.D EEN DOOR DE HEREN PE HOU- CHERON £N TEN HAEFF OPGERICHTE VOORLOPER OER OOST1ND1SCHE COMPAGNIE. OM GEZET IN DE kAHER UIT PIE -TX-JD DATEREN OOK DE SE&OUWEN VAN pE kuiperspoort Te MIDPELBURG/ EEN BROKUE 5TeDE5cHooN^ DAT H&DEN TEN DR6E NOG EEN TREKPLE^S- ter, VORMT voor, toeristen. RETfLflNCHEhENT HEEFT ZXfM ONT- ATAAN TE DANkEN AAN EEN VES TJN<? ÖORDEL/DIE prins m au flits IN féoy op HET TOENMALIGE ei land OOXANO DE EO AAMU=G6EN IN EEN VAN pE GALMGATEN van de belfort in 3LU IS STAAT EEN HOUTEN 8EELPoE/PAT/POOR EpN MECHANISME BEWOGENP£ HELE EN HALVE UREN /AANGEEFT. HET EEN SOORT ©E| - AflROIER/Uj,5TEREND NAAR DE NAAM „JflNTdE V/AM 5LO,s". 1N lbofJ ZOUEEN TRONM6LS1.ASEROF Vflf)HOR.lS VNN Om NflflM OP DE EEN OF A Np ERE MANIER DF SPARWAARDEN IN VERWARRING HEE>&EK GE BRACHT EN "ZO EEN AANVAL OP OE STAD HEBBEN "^ERljDELD. IN l6OJ WEKD MICHIEL DE RUy- Ter re vue>siNSBN eeeoaEN, LATER ZOU MEN VAN HEM RUN NEN ZEGGEN, DAT Hy OPKLOM yjiVflN TOUWSLAGERS UON|<5EN TOT ADMIRAAL Hy VjEppiDCOR. of deense. Koning wegens xyN HULP TEGEN t>£ ZWEPEH |N| DE T&EKj was Hy AL IN DtEN.ST VAN HOLLAND. DE STATEN VAN

Tijdschriftenbank Zeeland

Varia Zeelandiae | 1980 | | pagina 30